BørneIntra v2.14

Østerdalen

Bagergade 285700 Svendborg

Tlf.: 2960 2618

Velkommen til Østerdalen

Østerdalen er et dagtilbudsområde som består af Eventyrhuset, Gudme Børnehave, Skårup Børnehave, Bakkehuset, Hesselager Børnehus og Oure Børnehus

 Billede

Velkomstfolder, åbningstider, feriesamling, referater fra bestyrelsen og meget andet kan du se på på www.osterdalen.svendborg.dk

Seneste nyhed...

Program for læringsledelse - Svendborg kommune - Østerdalen.

Tusind TAK til forældre, medarbejdere og ledere i forbindelse med en høj besvarelses procent i efteråret 2015 omkring læringsmiljøet i Østerdalens Børnehuse. Resultaterne er kommet, og Østerdalen arbejder med at videreudvikle kvaliteten.

  Billede

Østerdalens Børnehuse scorer generelt godt, på rigtig mange områder rigtig godt, og på enkelte og forskellige områder under middel. Særligt er ledelsen og medarbejdere stolte af, at drenge og piger i Østerdalen ser ud til at trives lige godt. Det er forskerne nysgerrige på, da det ikke er kendetegnende i den samlede rapport for de 5 kommuner. Her trives drengene mindre godt end pigerne.

Målet for udviklingsprogrammet læringsledelse er at skabe udviklende læringsmiljøer, der understøtter børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der findes ikke standarder på kvalitet i dagtilbud i Danmark. Det dagtilbuddet i Svendborg er blevet målt på er de stillede spørgsmål set i forhold til dagtilbud i de 5 kommuner, som deltager i forskningsprojektet omkring læringsmiljøer i dagtilbud.

Der er meget læring at trække ud af svarerne til glæde for børnene trivsel, læring, udvikling og dannelse og medarbejdernes faglighed.

Ledelse og medarbejder arbejder nu med at reflekterer svarene, både der hvor man scorer godt og mindre godt.

Der hvor der er udviklingsmuligheder, vil pædagogiske teamledere og medarbejderne arbejde med at dygtiggøre sig. Der er E-læingsmoduler, som alle Børnehuse skal arbejde med. Medarbejderne vil arbejde med modulerne på personalemøder, og der skal ligeledes læses relevant faglitteratur. Der vil blive givet feedback på indsendte referater fra E-læringsmodulerne. Der er fokus på, at læring skal ske i faglige fællesskaber i forhold til praksis.

Efteråret 2017 kommer der en ny læringsmiljøvurdering, hvor vi i Østerdalen håber, at det er synligt at vi fagligt udvikler os.

Østerdalens børnehuse har i første omgang valgt at arbejde med:

Bakkehuset: Relation barn - voksen

Eventyrhuset: Relation barn - voksen

Gudme Børnehus: Relationer barn - barn

Hesselager Børnehus: Børns trivsel - herunder relationer.

Oure Børnehus: Synliggørelse af arbejdet med pædagogiske læreplaner

Skårup Børnehus: Relation barn - voksen.

De bedste hilsner

Mai-Britt Strøm - dagtilbudsleder Østerdalen

 

Opslagstavle...

  •  Opslagstavleikon

    Cittaslow Certifikat - se link eller samlemappen: Citteslow.

    06-12-2012
  •  Opslagstavleikon

    Cittaslow i Børnehøjde.

    06-12-2012