BørneIntra v2.19

Østerdalen

Bagergade 285700 Svendborg

Tlf.: 2960 2618

Velkommen til Østerdalen

Østerdalen er et dagtilbudsområde som består af Eventyrhuset, Gudme Børnehave, Skårup Børnehave, Bakkehuset, Hesselager Børnehus og Oure Børnehus

Billede

Velkomstfolder, åbningstider, feriesamling, referater fra bestyrelsen og meget andet kan du se på på www.osterdalen.svendborg.dk

 

Se vores pædagogiske læreplaner her.

Seneste nyhed...

Mulighed for at læse referat fra sidste møde i Børn og Unge udvalget.

Der er budgetforhandlinger vedr. budget 2019 i disse dage. Det forventes, at der er et politisk forlig i løbet af weekenden.

Så snart jeg ved mere omkring sammenlægningen af Børnehuse i Skårup betyder i praksis, vil jeg melde ud.

Forslag 1

Organisatorisk samling af børnehusene i Skårup.

Forslaget vedrører en sammenlægning af Østerdalen Bakkehuset Skårup

og Østerdalen Skårup Børnehus, som er placeret i gåafstand mellem

hinanden. Østerdalen Bakkehuset Skårup er i dag omfattet af

garantimodellen for små børnehuse. Ved en sammenlægning til ét

børnehus spares der timer på ledelse, ligesom børnehuset ikke længere vil

være omfattet af garantimodellen. I Forslag 1 udgør besparelsen samlet

510.000 kr.

Forslag 2:

Forslag 2 Reduceret områdeledelse.

Forslaget indebærer en reduktion af antallet af dagtilbudsledere med yderligere en stilling udover besparelsen i delforliget d. 24. maj. Som led i delforliget om Budget 2019 d. 24. maj 2018 godkendte forligspartierne desuden en besparelse i form af nedlæggelse af en stilling

som dagtilbudsleder. Denne besparelse er endnu ikke udmøntet.Hvis det besluttes ikke at gennemføre yderligere ændringer vil ledelsesstrukturen blive gennemført som besluttet i delforliget d. 24. maj

2018.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 17-09-2018:

Udvalget besluttede at udmønte forslag 1, idet provenuet på 510.000 kr.

anvendes til udmøntning af rammereduktionen på dagtilbudsområdet fra

delforliget i maj 2018. Forslag 2 bortfalder.

Opslagstavle...

  •  Opslagstavleikon

    Cittaslow Certifikat - se link eller samlemappen: Citteslow.

    06-12-2012
  •  Opslagstavleikon

    Cittaslow i Børnehøjde.

    06-12-2012