BørneIntra v2.19

Egebjerg - Tåsinge

Grubbemøllevej 225700 Svendborg

Tlf.: 3017 4666

Velkommen til Dagtilbudsområdet Egebjerg - Tåsinge

EGEBJERG-TÅSINGE er et dagtilbud med 7 velfungerende børnehuse for 0-6 årige, hvor vi samarbejder om at udvikle læringsmiljøer og fællesskaber for alle børn, hvor vi reflekterer, formidler og er i dialog om det pædagogiske arbejde og hvor børn, forældre og personale trives.


Vores pædagogiske læreplan kan ses her. (Tåsinge er på vej...)


Dagtilbudsleder: kirsten.sondergaard@svendborg.dk - telefon 3017 4666.

Administrative medarbejder: vicki.gronlund.nielsen@svendborg.dk - telefon 3017 4410.

Seneste nyhed...

NYT OMRÅDE

Tåsingedelen af SUNDET og EGEBJERG lægges sammen pr. 1.1.2019

Som en del af budgetforlig 2019 skal børnehusene på Tåsinge og i Egebjerg lægges sammen og kommer til at bestå af: Kirkeby børnehus, Lundby børnehus, Ollerup børnehus, Solsikken, Stenstrup børnehus, Sundhøj børnehus, Vester Skerninge børnehus.

Vi bliver således fra 2019: 70 vuggestuebørn og 366 børnehavebørn med familier og omkring 70 ansatte i de 7 børnehuse, der er beliggende i 3 skoledistrikter.

 

Herved opstår et nyt område og der skal derfor vælges ny forældrebestyrelse.

Forældrebestyrelsesformændene for Sundet og Egebjerg arrangere forældremøde med valg til forældrebestyrelse. Valget skal ske i løbet af januar 2019, og er datosat til torsdag den 24.1.2019 kl. 19.00- ca. 20.30.

Sæt X i kalenderen allerede nu, der kommer yderligere oplysninger senere.

 

Jeg blive dagtilbudsleder af det nye område og glæder mig meget til samarbejdet og til at byde velkommen i det nyt område - og med nyt navn på området, som det bliver den nye forældrebestyrelses opgave at beslutte.

 

de bedste hilsner

Kirsten Søndergaard

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Valg til NY forældrebestyrelse for det nye område Egebjerg-Tåsinge.

   

  Kære forældre

   

  Du/I inviteres til forældremøde med valg til ny forældrebestyrelse.

  Mødet holdes den 24. januar 2019 kl. 19.00 i Rådhuskantinen, Ramsherred 5  3. sal, 5700 Svendborg. (indgang C)

   

  Du kan finde mere om forældrebestyrelsens arbejder i denne flyer, (senere også i Styrelsesvedtægterne, som netop er besluttet og på vej....)

   

  Kom og vær med til at sammensætte den nye forældrebestyrelse - stil op eller mød op og giv din opbakning.

  Forældre fra hvert børnehus skal vælge én forældrebestyrelsesrepræsentant og mindst én suppleant.

   

  Den nye forældrebestyrelse kommer til at bestå af én forældrerepræsentant fra hvert af de 7 børnehuse i Egebjerg-Tåsinge og 2 medarbejderepræsentanter fra Egebjerg-Tåsinge. Dagtilbudsleder er sekretær.

  De 7 børnehuse er: Kirkeby børnehus, Lundby Børnehus, Ollerup børnehus, Solsikken, Stenstrup børnehus, Sundhøj børnehus og Vester Skerninge børnehus.

   

  Der udsendes invitation med tilmelding som besked via børneintra til jer hver især i januar.

  Der er brug for tilmilding af hensyn til bestilling af forplejning og klargøring til mødet :-)

   

   

  De bedste hilsner

   

  på vejne af forældrebestyrelsesformændene i

  Sundet: Maiken Pedersen & Egebjerg: Christian Kjeldmark

   

  Kirsten Søndergaard

   

   

   

   

   

  19-12-2018
 •  Opslagstavleikon

  Samtale med Fremskudt Socialrådgiver i dagtilbud og skole

   

  Fremskudt Socialrådgiver i dagtilbud og skole

  Jeg hedder Tine Gustavsen og er socialrådgiver med tilknytning til sundhedsplejen, dagplejen, børnehusene og skolerne i distrikt Egebjerg-Tåsinge.

  Jeg kommer i Kirkeby Børnehus, Lundby børnehus, Ollerup Børnehus, Solsikken, Stenstrup Børnehus, Sundhøj og Vester Skerninge Børnehus (samt dagplejen Egebjerg. Jeg er ligeledes tilknyttet Vestermarkskolen samt Issø skolens afdelinger i Kirkeby og Stenstrup).

   

  Målet med mine besøg er tidlig, forebyggende indsats i forhold til børns trivsel.

  I/du er meget velkommen til at komme og tale med mig i forhold til råd eller vejledning. Det kan handle om bekymringer i forhold til dit barn, sygdom, børneopdragelse, ensomhed, misbrug, skilsmisse, eller andet.

  Hvis du/I har brug for mere eller anden støtte, vil jeg kunne hjælpe dig/jer videre.

  Den pædagogiske teamleder i dagplejen og børnehuset samt skolelederne ved, hvornår jeg kommer næste gang. Lav en aftale med ham eller hende, om en tid, så du/I ikke går forgæves.

  Det er også muligt at ringe til mig, og lave en aftale. Jeg træffes på tlf.: 24 76 00 22 eller på mail: tine.gustavsen@svendborg.dk .

  Mange hilsner
  Tine Gustavsen                                                                               

                                                                                        

  Se billede af Tina i linket nedenfor    

                                                                                        

  19-12-2018