BørneIntra v2.19

Sundet Solsikken

Eskærvej 505700 Svendborg

Tlf.: 2948 1761

Tlf 2.: 29481843 29481844

Velkommen til Børnehuset Solsikken

.

Skiftende billeder

Her kan I læse lidt om vores dejlige børnehus, men husk at børnehuse skal opleves, så kom endelig forbi på Eskærvej og oplev hvordan børnelivet er her.

Børnehus Solsikken er en integreret institutuion med 3 børnehavegrupper og 1 ny vuggestuegruppe beliggende i pavillion i tilknytning til børnehaven. Geografisk er Børnehuset beliggende i Vindeby, nær skole, skov og strand og med gode busforbindelser til Svendborg.

I Børnehuset Solsikken er vores værdier: Omsorg, anerkendelse og Inklusion.

I hverdagen arbejdes der på tværs af stuer og i grupper med forskellige læringstemaer. Vi nyder at være ude og benytter vores dejlige legeplads og lokal områdets muligheder til leg og bevægelsesaktiviteter

Børnehuset Solsikken er med i projekt Aktive børn og er et Gazellehus, hvilket vil sige at vi prioritere fysisk aktivitet og bevægelse i hverdagen.

Pædagogisk teamleder Britta Børling: 29481761

Børnehaven

Månen: 29481843

Solen: 29481844

Stjernen: 29481845 

Vuggestuen Mælkevejen: 29669186

      

Se vores pædagogiske læreplan her.

Seneste nyhed...

NYT OMRÅDE

Tåsingedelen af SUNDET og EGEBJERG lægges sammen pr. 1.1.2019

Som en del af budgetforlig 2019 skal børnehusene på Tåsinge og i Egebjerg lægges sammen og kommer til at bestå af: Kirkeby børnehus, Lundby børnehus, Ollerup børnehus, Solsikken, Stenstrup børnehus, Sundhøj børnehus, Vester Skerninge børnehus.

Vi bliver således fra 2019: 70 vuggestuebørn og 366 børnehavebørn med familier og omkring 70 ansatte i de 7 børnehuse, der er beliggende i 3 skoledistrikter.

 

Herved opstår et nyt område og der skal derfor vælges ny forældrebestyrelse.

Forældrebestyrelsesformændene for Sundet og Egebjerg arrangere forældremøde med valg til forældrebestyrelse. Valget skal ske i løbet af januar 2019, og er datosat til torsdag den 24.1.2019 kl. 19.00- ca. 20.30.

Sæt X i kalenderen allerede nu, der kommer yderligere oplysninger senere.

 

Jeg blive dagtilbudsleder af det nye område og glæder mig meget til samarbejdet og til at byde velkommen i det nyt område - og med nyt navn på området, som det bliver den nye forældrebestyrelses opgave at beslutte.

 

de bedste hilsner

Kirsten Søndergaard

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag