BørneIntra v2.19

Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave

Rantzausmindevej 172C5700 Svendborg

Tlf.: 40215405 - 21516788

Tlf 2.: 21248261

Velkommen til Rantzausminde Børnehave

Et smørhul mellem strand og skov. Vi er en alsidig børnehave, der især vægter udeliv og bevægelse (vi er DGI - leg, bevægelse og idræt certificeret). Vi har en fantastisk legeplads med egen skov. Her er plads til alle. Nærvær, omsorg, tryghed, trivsel og faglighed går hånd i hånd hos os.

Vi er selvejende; det er den driftsform der sikrer Jer forældre mest mulig indflydelse.

Skiftende billeder

Alle er velkomne til at komme på besøg - ring til os og aftal en dag for et besøg.

 

 

Seneste nyhed...

Koloni - en oplevelse ud over det sædvanlige

hvert år tager vores store gruppe på koloni med en overnatning. I år gik turen til Vindebyøre. Vi kørte med bus til havnen og sejlede med sundfarten derover.

  Billede

Indhold på turen: Vi skal være i en rigtig hyggelig hytte med sovesal og køjesenge. Vi skal på ture til stranden, lave bål og riste skumfiduser, holde pyjamasparty, lege, lyse med lommelygter, synge, spille bold og bare hygge os sammen. Det er en stor oplevelse for alle at være på koloni. Børnene oplever sig selv som store og styrkede efter koloni. De knytter tættere relationer både til hinanden og til de voksne og vi får fælles oplevelser som forstærker sammenholdet i børnegruppen. 

Se billeder fra turen ved at trykke på det lille ikon.

 

Opslagstavle...

 •  

  Vi arbejder med FOKUS. FOKUS, som det hedder i Svendborg, er Socialstyrelsens model for tidlig opsporing - deres hjemmeside findes HER

   

  I FOKUS udfyldes trivselsskemaer 2 gange årligt for alle børn, forår og efterår. Denne "runde" er netop afsluttet

  Skemaet har til formål både at opspore børn i udsatte positioner samt at sikre, at børn i trivsel også har progression i deres udvikling. Hvert barns trivsel vurderes på baggrund af en række udviklingspsykologiske kriterier. Børnene indplaceres herefter i henholdsvis trivsel, fokus og stærk fokus. Vurderingen af børnenes trivsel laves først af hver enkelt fagperson med ansvar for børnene og følges derefter op af en faglig struktureret dialog mellem pædagogerne i teamet omkring børnene. Alle børns trivsel drøftes med øje for såvel styrker som svagheder.

   

  Den strukturerede dialog har til formål at sætte ord på den første "undren" eller lille bekymring, som den enkelte pædagog har iagttaget hos barnet. Det er en vigtig pointe, at der i dialogen fremkommer flere perspektiver på barnets/børnenes trivsel. Det sete afhænger som bekendt af øjnene der ser, og af den kontekst og de relationer børnene og vi - pædagogerne - indgår i.

   

  En anden vigtig pointe og forskningsbaseret viden er, at det er den systematisk ​planlagte og kontinuerlige anvendelse af trivselsredskabet, der giver resultater.

   
  Når Børn er vurderet, vil der for børn i kategorierne "FOKUS" og "STÆRK FOKUS" blive indkaldt til en samtale med forældrene. Der er i forbindelse med FOKUS en særligt opmærksomhed på at inddrage forældrene, som en ressource fra første færd i forhold til et barn. Forældrene er en afgørende faktor og betydningsfuld ressource i at lykkes med en tidlig indsats og inklusion. Samarbejde med forældrene er en forudsætning for at kunne forstå barnets evt. signaler på manglende trivsel. De skal ikke blot inddrages og høres, de skal være aktive samarbejdspartnere, som også kan bidrage til løsningen af eventuelle problemer. Forældrene er uundværlige samspilspartner, både når barnets adfærd skal forstås i dets sociale sammenhæng i familien, børnehaven mm. og når der efterfølgende skal findes handlemuligheder.

   

  11-10-2018
 •  

  Der er pt. ledige pladser i børnehaven. Opskrivning via digital pladsanvisning. 

  I 2019 åbner vi vuggestue, man kan endnu ikke skrive sig op, men er man skrevet op til et andet kommunalt eller selvejende dagtilbud, så har man en "plads i rækken" når pladsanvisningen åbner for opskrivning. De åbner først når de kender åbningsdatoen for vores vuggestue.

   

   

  08-08-2018