BørneIntra v2.14

Seneste nyhed...

Farvel og tak til LUS.

Så hverdagen begyndt og det varme og fugtige vejr sikrer gode vækstbetingelser for LUS. I særdeleshed hvis ikke alle kæmmer. En stor opfordring til at kæmme jeres  børn i førstkommende weekend  - og give lusekur hvis I har fået besøg af lusene. Så skulle vi i princippet være lusefri mandag. Husk at kæmme hver dag for at sikre at I holder lusene for døren. En god ide at lave det til en hyggestund hvor I får talt om barnets dag eller synger sammen, rim og remser eller andet.

Opslagstavle...

  •  

      VIGTIGT ! husk vi har forældremøde torsdag den 01. september fra klokken 19.00 til kl. 21.00, hvor det er vigtigt at I møder op. Vi vil fortælle om husets værdier og pædagogiske læringsmiljø og der vil også være tid stuevis til at høre hvad netop jeres børn skal arbejde med i efteråret, og til at lære hinanden bedre at kende. Så er det meget nemmere at lave legeaftaler for jeres børn, når I kender hinanden. Derudover skal der vælges nogle repræsentanter til bestyrelsen. Vi glæder os til en udbytterig aften sammen :).

    08-08-2016