BørneIntra v2.14

Velkommen til Skovlinden

 Skiftende billeder

Vi er et børnehus som hylder livsglæde, fordybelse og mangfoldighed.
Vores ønske er at børn og forældre får en oplevelse af at blive set, hørt og forstået i et trygt og fagligt miljø med fokus på børnefællesskaber.

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

                                                                                                                                                                          Marts 2015

  Den pædagogiske praksis i vuggestuen.

  Da vi har et stort ønske om at skabe flere fællesskaber for børnene at være en del af samt arbejde mere sammen på tværs af stuerne, har vi lavet nogle tiltag, som vi her vil informere jer om.

  Fremadrettet fungerer vi som en stue – VUGGESTUEN – og vi har fælles afkrydsning i fællesrummet v en pult.

  Inddelingen i køleskabene bliver anderledes for at skabe overskuelighed for os, når vi skal have fat i børnenes madpakker. Dette er klar pr. 1. april.

  Vi laver en ordning om morgenen, som gerne skal skabe færre forstyrrelser og en bedre udnyttelse af ressourcerne. Det betyder, ex at der er en fast, der vinker med børnene. Hvis barnet vil afleveres til en bestemt voksen, er det ved den voksne, I siger farvel således, at en evt. aktivitet ikke forlades.

  Vi vil indrette stuerne med forskellige tilbud således, at børnene i højere grad bliver inspireret til at bruge begge stuer.

  Samling fortsætter i udgangspunktet som hidtil dog med mulighed for i perioder at gøre noget andet m en gr. børn - ex holde samling ude. I fællesrummet/rummet m Bobbles spiser de største børn frokost, og på de 2 stuer spiser de mellemste og de yngste børn.

  Tankerne bag er bl.a., at børnene er mere sammen med jævnaldrende børn, som de spejler sig i og har et interessefællesskab med, at der er større mulighed for at danne relationer til både børn og voksne, at børnene bliver set og mødt af flere voksne - alt sammen noget, som er indbygget i den inkluderende pædagogik, som vi praktiserer i Skovlinden.

  Om eftermiddagen lukkes den ene stue kl.15, og kl. 15.30 går vi med de ældste børn i børnehaven

  Ligeledes arbejder vi tæt sammen med børnehaven for at skabe en sammenhæng i huset. Det betyder, at børnehavebørn har mulighed for at komme og lege i vuggestuen, vuggestuebørn og voksne trækker i børnehaven om eftermiddagen, og vi har værksteder på tværs tirsdage og torsdage.

  Er der noget I gerne vil have uddybet – så spørg endelig ;-)

                                                                                                 Hilsen os i vuggestuen.

   

  22-03-2016