BørneIntra v2.17

Egebjerg Ollerup Børnehus

Enghavevej 65762 Vester Skerninge

Tlf.: 2360 5198

Tlf 2.: 3017 4487

Velkommen til Ollerup Børnehus

Børnehaven tlf. 3017 4487

Vuggestuen tlf. 3017 4486

Pædagogisk teamleder Pia Munk Yde

Skiftende billeder

Ollerup børnehus er et aldersintegreret børnehus – med plads til 63 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn.

 

I børnehaven arbejder vi funktionsopdelt, hvor der er forskellige læringsmiljøer i de forskellige rum. Børnene er tilknyttet en stue, men ud over samling, spisning og enkelte ture, så fungerer hverdagen på tværs af alle grupper.

 

Vuggestuen er delt i to spise grupper, og med andre små læringsgrupper i løbet af dagen.

 

En af vores store kompetencer i det pædagogiske arbejde er kommunikation, hvor vi bruger jeg sprog (jeg vil gerne… , hvilket betyder at jeg er okay og du er okay).

 

Vi formår, at se det enkelte barn som det er (ressourcer og udfordringer) vi respekterer og anerkender forskelligheder, at den enkelte kan have behov, som andre ikke har og omvendt – vi er ikke alle ens, så vi har alle brug for noget forskelligt. I praksis betyder det bl.a. at hvad der gælder for den ene ikke nødvendigvis gælder for en anden. Vi har tilegnet os viden om særligt sensitive og bruger forståelsen og tilgangen i arbejdet med alle børn. 

 

I hele huset arbejder vi meget med:

Inklusion, hvor vi finder det vigtigt og værdifuldt at alle børn er en del af et fællesskab, stort som småt. Vi hjælper og guider børnene, ved at være nysgerrig og fortælle, hvad vi vil have istedet for, hvad vi ikke vil have.

 

Vi prioriterer de sociale kompetencer højt, hvordan man bedst hjælper hinanden, taler ordentligt, hører efter, passer på tingene, er gode kammerater.

 

Vi arbejder med de lovbestemte læreplanstemaer, på den måde at vi har lavet et årshjul, hvor der målrettet arbejdes med hvert enkelt læreplanstema 2 måneder af gangen. Vel vidende at alle temaerne er i spil hele tiden.

 

Det er vigtigt for os, at vores arbejde foregår i et godt og konstruktivt samarbejde med Jer forældre. Ligesom samarbejdet personalet imellem er yderst velfungerende, med en god og smittende stemning.

 

Mange af vores timer tilbringer vi udenfor – hvor der hver dag er forskellige aktiviteter som lege, bål, værksted mm i gang.

 

Dette betyder bl.a. at vi får børn med højt selvværd, der i hverdagen er utrolig gode til at respektere hinandens forskelligheder, og selv formår at tage forskellige hensyn. Børn som er dygtige til at sætte grænse for sig selv, sige til og fra, og som ser og hjælper hinanden og er socialt opmærksomme.

 

I kan se vores pædagogiske læreplaner her.

 

Vi glæder os til at møde netop dig/Jer.

Opslagstavle...

 •  

  Uge 43

  • Velkommen tilbage fra efterårsferien til alle jer, der har holdt ferie.
  • Laila er i børnehaven mandag, tirsdag, torsdag og fredag i denne uge.

  Som udgangspunkt er det sidste uge Laila er ved os.

  • Rune starter i erhvervspraktik i børnehaven i denne uge.

   I vil møde Rune i børnehave hele ugen mellem kl. 8-15.

   Jeg ligger et billede af Rune på Intra i løbet af mandagen.

  • Ollerup Børnehus deltager i børne-kunstudstillingen, som løber af stablen i weekenden 4. og 5. november 2017.

   Emnet for denne udstilling er i år ”tegn på…..”.

   Vuggestuen og børnehaven er gået sammen om at lave en skulptur, der beskriver årets tema.

   Jeg kan allerede afsløre, at Ollerups Børnehus bud på ”tegn på…” er en meget flot og kreativt skulptur, som jeres børn er med til at lave.

   I kan godt glæde jer til det færdige resultat.    

   Vi laver videre på projektet i løbet af denne uge.

  • Torsdag holder personalet ”pædagogisk dag” hvor vi skal have 5. modul i ”aktive børn”. Mads Brodersen kommer og underviser os.

   Vi glæder os til at få mere inspiration til nye aktiviteter samt få nye ideer til, hvordan vi kan lave nye læringsmiljøer såvel inde som ude med udgangspunkt i bevægelse.

   Der mangler en del, som ikke har fået krydset af, om jeres barn holder fri, bliver hentet kl. 14 eller har brug for pasning efter kl. 14 – torsdag den 26.oktober 2017.

   Jeg vil blive rigtig glad, hvis I vil i løbet af mandagen, vil tilkendegive, hvorvidt jeres barn kommer denne dag, bliver hentet kl. 14 eller har brug for pasning efter kl. 14. Der hænger et opslag både i vuggestuen og børnehaven, hvor I kan sætte et kryds, således at jeg får et overblik over dagen på torsdag.    

  • Torsdag kommer Lene Valentin i huset kl. 12:30 -14.

   Lene er socialrådgiver og kommer i huset hver 14 dage.

   I kan bruge Lene til at hente hjælp i form af råd og vejledning, hvis I står over for en udfordring i jeres familie.

   Lene vil også være at finde i huset på følgende torsdage frem til årsskiftet 26/10 - 09/11 – 23/11 -7/12 og 21/12 i tidsrummet 13-16.

   Det er ikke nødvendigt at lave en tid med Lene, man skal blot dukke op, og hun sidder klar til at snakke med jer. Vi vil også meget gerne være behjælpelig med at skabe en kontakt mellem jer og Lene.

  • Onsdag er der igen MUSIK TIL SVEND (projektet køre frem til uge 45)

  Tiderne er fordelt således

  Haletudserne:     10:15 -11:00

  Blæksprutterne 11:30- 12:15

  Søstjernerne:     12:30-13:15

   

  Mange Hilsner

  Personalet & Pia

  22-10-2017
 •  Opslagstavleikon

  Fotograf

  Kære forældre

  Jeg har fået lavet en aftale med GAUSS foto, at de kommer i huset den 23. november kl. 9 og tager gruppebilleder.

   

  Fra kl. 14 kan I få taget et portræt billede af jeres barn (søskende kan også tages sammen) – I skal være tilstede sammen med jeres barn for at få taget portrættet.

   

  Jeg hænger tilmeldingsseddel op når vi nærmere os dagen.

   

  Mange hilsner

  Pia

  06-10-2017
 •  Opslagstavleikon

  Kære alle

  Her kan I læse om kommende arrangementer fra HUSRÅDET

  På vegne af Husrådet i Ollerup Børnehus

  31-08-2017
 •  Opslagstavleikon

  Kære forældre til børn i Ollerup Børnehus

   

  Nu kommer Svendborg kommunes satsning på musik og kreativitet ”Musik til Svend fra 0-5” ud til jeres børn. Fra uge 35 til uge 45 vil børnene modtage undervisning i sang, bevægelse og rytmik af Anna Aagaard Hansen fra Svendborg Musikskole.

   

  Undervisningen kommer til at ligge om onsdagen.

  10:15-11:00 =Haletudserne

  11:30-12:15 =Søstjernerne

  12:30-13:15 = Blæksprutterne

   

  Musikundervisningen er med til at styrke børns kreative, sproglige og motoriske udvikling samtidig med, at den underbygger deres sociale færdigheder. Jo tidligere børnene starter, desto bedre er udbyttet. Derfor er det vigtigt med en tidlig satsning for at få den størst mulige positive effekt på børnenes udvikling. 

  Derudover er musik sjov og glæde, og har, som vi alle ved, en kæmpe værdi i sig selv.

   

  Alle børn i alderen fra 0 til 5 år blive tilbudt at deltage i to forløb - ét når de er mellem 0 og 2 år og ét når de er mellem 3 og 5 år. Musikskolen kommer rundt til alle dagtilbud, til dagplejere og institutioner, og tilbyder børnene musikundervisning med sang, bevægelse og rytmik. 

   

  Her er lidt om Anna:

  ”Jeg startede sidste år som lærer i Svendborg Musikskole, og jeg glæder mig utrolig meget til at komme ud til jer med "Musik til Svend fra 0-5". Jeg nyder især at undervise denne aldersgruppe, da man her kommer helt tæt på den rene musikalske nerve, som vi alle besidder fra barnsben.” 

   

   

  Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Musikskolen. 

  Desuden kan I læse om Svendborg Musikskole på: www.svendborgmusikskole.dk  

   

  Venlig hilsen

   

  Svendborg Musikskole

  22-08-2017