BørneIntra v2.17

Egebjerg Ollerup Børnehus

Enghavevej 65762 Vester Skerninge

Tlf.: 2360 5198

Tlf 2.: 3017 4487

Velkommen til Ollerup Børnehus

Børnehaven tlf. 3017 4487

Vuggestuen tlf. 3017 4486

Pædagogisk teamleder Pia Munk Yde 2360 5198

Skiftende billeder

Ollerup børnehus er et aldersintegreret børnehus – med plads til 63 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn.

 

I børnehaven arbejder vi funktionsopdelt, hvor der er forskellige læringsmiljøer i de forskellige rum. Børnene er tilknyttet en stue, men ud over samling, spisning og enkelte ture, så fungerer hverdagen på tværs af alle grupper.

 

Vuggestuen er delt i to spise grupper, og med andre små læringsgrupper i løbet af dagen.

 

En af vores store kompetencer i det pædagogiske arbejde er kommunikation, hvor vi bruger jeg sprog (jeg vil gerne… , hvilket betyder at jeg er okay og du er okay).

 

Vi formår, at se det enkelte barn som det er (ressourcer og udfordringer) vi respekterer og anerkender forskelligheder, at den enkelte kan have behov, som andre ikke har og omvendt – vi er ikke alle ens, så vi har alle brug for noget forskelligt. I praksis betyder det bl.a. at hvad der gælder for den ene ikke nødvendigvis gælder for en anden. Vi har tilegnet os viden om særligt sensitive og bruger forståelsen og tilgangen i arbejdet med alle børn. 

 

I hele huset arbejder vi meget med:

Inklusion, hvor vi finder det vigtigt og værdifuldt at alle børn er en del af et fællesskab, stort som småt. Vi hjælper og guider børnene, ved at være nysgerrig og fortælle, hvad vi vil have istedet for, hvad vi ikke vil have.

 

Vi prioriterer de sociale kompetencer højt, hvordan man bedst hjælper hinanden, taler ordentligt, hører efter, passer på tingene, er gode kammerater.

 

Vi arbejder med de lovbestemte læreplanstemaer, på den måde at vi har lavet et årshjul, hvor der målrettet arbejdes med hvert enkelt læreplanstema 2 måneder af gangen. Vel vidende at alle temaerne er i spil hele tiden.

 

Det er vigtigt for os, at vores arbejde foregår i et godt og konstruktivt samarbejde med Jer forældre. Ligesom samarbejdet personalet imellem er yderst velfungerende, med en god og smittende stemning.

 

Mange af vores timer tilbringer vi udenfor – hvor der hver dag er forskellige aktiviteter som lege, bål, værksted mm i gang.

 

Dette betyder bl.a. at vi får børn med højt selvværd, der i hverdagen er utrolig gode til at respektere hinandens forskelligheder, og selv formår at tage forskellige hensyn. Børn som er dygtige til at sætte grænse for sig selv, sige til og fra, og som ser og hjælper hinanden og er socialt opmærksomme.

 

I kan se vores pædagogiske læreplaner her.

 

Vi glæder os til at møde netop dig/Jer.

Seneste nyhed...

Velkommen til Tina der vores studerende fra UCL

  Billede

Tina skal være i børnehuset i ugerne 5-12. Tina tilknyttes til børnehave gruppen

Tag godt imod Tina

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Uge 12

   

  Skete i sidste uge: 

  • Forskerne fra projekt ”aktive børn” var i huset mandag og lavede en kognitiv test på de børn der var tilmeldte. Børnene fik ikke sat aktivitetsmåler på som vi havde forventet. Jeg har endnu ikke fået en ny dato.
  • Der har været gruppeinterview med en forældre, en pædagog samt to lære fra vestermarksskolen omkring ” selvhjulpenhend og selvregulerende”.

   Ligeledes deltog 4 af skolebørnene også i et børneinterview omkring sammen emne.

  • Ugen har for hele huset stået i musikken tegn, udeliv og påskeklip.

    

    

  Sker i denne uge:

  • Tirsdag holder jeg ferie.
  • Onsdag har Tina studiedag og er på UCl hele dag.
  • Torsdag deltager Earlene og Charlotte C i samtaler vedr. ny leder og derfor er de ikke huset hele dagen. Vi håber, at der på torsdag forhåbentligt er en god leder blandt ansøgerne. Hvis ansættelsesudvalget vurdere, at der skal endnu en samtale til afholdes denne fredag. Hvis dette bliver nødvendigt vil Earlene og Charlotte heller ikke være i huset om formiddagen.  
  • Fredag er det Tinas sidste dag i Ollerup børnehus. Måske vil I møde Tina på et senere tidspunkt igen, idet at hun har tilbudt, at være vikar i løbet af sommeren.
  • Fredag er min sidste dag i Ollerup Børnehus. Jeg håber, at se så mange af jer i løbet af ugen, så vi kan hilse af med hinanden.
  • Hanne vil være i børnehaven torsdag og måske fredag.
  • Marit vil være i vuggestuen tirsdag, torsdag og måske fredag.
  • Mandag er der sang og musik både i vuggestuen og børnehaven. Husk at det er en god ide at jeres barn er her seneste kl. 09:00.
  • Onsdag er der udedag for børnehavebørn og de store vuggestuebørn. Husk at tjekke jeres børns kasser om de har skiftetøj og varmt tøj liggende.
  • Onsdag er der skolegruppe for kommende skolebørn. Skolegruppen starter kl. 09:00.
  • Fredag holer HUSRÅDET påskeklip mellem kl. 14-16. Kom og være med til en hyggelig eftermiddag, som står i påskens tegn.

   

  Vi ønsker jer alle en dejlig uge. Til alle jer der går på Påskeferie på fredag, Ønsker vi jer en dejlig ferie.

   

  Mange hilsner

  Personalet og Pia

   

  18-03-2018
 •  Opslagstavleikon

  Aktivitetsmålinger til  ”Aktiv børn”

  Mandag den 9. april 2018 kommer der to personer fra ”aktive børn” og sætter aktivitetsmåler på de børn der tilmeldt projektet. De vil være i Børnehuset mellem 13:30 – 14:30.

  Så vær opmærksom på, at de børn der er tilmeldt er her i tidsrummet 13:30-14:30 den 9. marts 2018.

  Hvis man er tvivl om ens barn er tilmeldt, kan I spørger personalet.

   

   

  05-03-2018