BørneIntra v2.17

Egebjerg Ollerup Børnehus

Enghavevej 65762 Vester Skerninge

Tlf.: 2360 5198

Tlf 2.: 3017 4487

Velkommen til Ollerup Børnehus

Børnehaven tlf. 3017 4487

Vuggestuen tlf. 3017 4486

Pædagogisk teamleder Pia Munk Yde 2360 5198

Skiftende billeder

Ollerup børnehus er et aldersintegreret børnehus – med plads til 63 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn.

 

I børnehaven arbejder vi funktionsopdelt, hvor der er forskellige læringsmiljøer i de forskellige rum. Børnene er tilknyttet en stue, men ud over samling, spisning og enkelte ture, så fungerer hverdagen på tværs af alle grupper.

 

Vuggestuen er delt i to spise grupper, og med andre små læringsgrupper i løbet af dagen.

 

En af vores store kompetencer i det pædagogiske arbejde er kommunikation, hvor vi bruger jeg sprog (jeg vil gerne… , hvilket betyder at jeg er okay og du er okay).

 

Vi formår, at se det enkelte barn som det er (ressourcer og udfordringer) vi respekterer og anerkender forskelligheder, at den enkelte kan have behov, som andre ikke har og omvendt – vi er ikke alle ens, så vi har alle brug for noget forskelligt. I praksis betyder det bl.a. at hvad der gælder for den ene ikke nødvendigvis gælder for en anden. Vi har tilegnet os viden om særligt sensitive og bruger forståelsen og tilgangen i arbejdet med alle børn. 

 

I hele huset arbejder vi meget med:

Inklusion, hvor vi finder det vigtigt og værdifuldt at alle børn er en del af et fællesskab, stort som småt. Vi hjælper og guider børnene, ved at være nysgerrig og fortælle, hvad vi vil have istedet for, hvad vi ikke vil have.

 

Vi prioriterer de sociale kompetencer højt, hvordan man bedst hjælper hinanden, taler ordentligt, hører efter, passer på tingene, er gode kammerater.

 

Vi arbejder med de lovbestemte læreplanstemaer, på den måde at vi har lavet et årshjul, hvor der målrettet arbejdes med hvert enkelt læreplanstema 2 måneder af gangen. Vel vidende at alle temaerne er i spil hele tiden.

 

Det er vigtigt for os, at vores arbejde foregår i et godt og konstruktivt samarbejde med Jer forældre. Ligesom samarbejdet personalet imellem er yderst velfungerende, med en god og smittende stemning.

 

Mange af vores timer tilbringer vi udenfor – hvor der hver dag er forskellige aktiviteter som lege, bål, værksted mm i gang.

 

Dette betyder bl.a. at vi får børn med højt selvværd, der i hverdagen er utrolig gode til at respektere hinandens forskelligheder, og selv formår at tage forskellige hensyn. Børn som er dygtige til at sætte grænse for sig selv, sige til og fra, og som ser og hjælper hinanden og er socialt opmærksomme.

 

I kan se vores pædagogiske læreplaner her.

 

Vi glæder os til at møde netop dig/Jer.

Seneste nyhed...

Sara skal være i erhvervspraktik i børnehaven hele uge 3

  Billede

Tag godt mod Sara, som skal være i erhvervspraktik i børnehaven i uge 3.

Sara går til dagligt på Idrætsefterskolen Ulbølle.

Hun vil være i huset i  tidsrummet 08:15 -14:15

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Uge 3

  Sket i sidste uge: 

  • Den første uge med vores nye tiltag omkring morgenmaden er gået rigtigt godt. Jeg ser, at børnene nyder at sidde stille og roligt omkring morgenbordet uden at blive forstyrret. Men jeg har stadig brug for jeres tilkendegivelse om hvordan i oplever morgenmadssituationen, så skriv gerne et par ord og giv det enten til personalet eller send en mail til mig. Vi tager det med på vores evaluering i februar.
  • I sidste uge havde vi et tilfælde af skoldkopper og et tilfælde af lus i børnehaven.  Tjek gerne jeres børn jævnligt for lus.

  Jeg har hængt opslag op i forgangen ind til børnehaven så man kan se, hvordan man skal forholde sig både til skoldkopper og lus. Her kan man også se hvornår barnet må komme i børnehave igen.

  • I sidste uge havde vi desværre en ubehagelig situation hvor politiet kom og overbragte en af mine medarbejder en dårlig nyhed. Jeg vil gerne sige tak til jer alle, for den omsorg som I har giver alle medarbejderne og at I alle har respekteret, at vi har været berørte af denne oplevelse.  

    

  Sker i denne uge:

  • Vuggestuen vil også i denne uge have fokus på sang og musik, og vil inddrage aspekter fra ”Musik til Svend”.
  • Børnehaven har forsat fokus på børnenes sociale fællesskaber og deres legerelationer med hinanden. De voksne vil være opmærksom på, at lave aktiviteter med børnene i de legerelationer de har fundet sammen i.  Dette vil opstå spontant i løbet af dagen.
  • Sara er i erhvervspraktik i børnehaven hele uge 3. Tag godt i mod hende.
  • Jytte holder fri mandag.
  • Charlotte C holder fri hele ugen.
  • Charlotte J holder fri mandag og tirsdag.
  • Earlene holder fri torsdag.
  • Pia er ikke i huset torsdag og fredag.
  • Karita vil være i huset mandag, onsdag, torsdag og fredag.
  • Hanne vil være i huset hele uge.
  • Marit vil være i huset mandag, tirsdag og torsdag.
  • Måske undrer I jer over hvorfor vi har brug for så mange vikarer i øjeblikket. Dette skyldes at personalet holder ferie, men også fordi, at Hanne (ny) har få timer om ugen frem til februar.
  • Mandag aften er personalet samlet for at udarbejde aktionslæringsskemaer for vuggestuen og børnehaven. Aktionslæringsskemaer er blevet afløst af tidligere læreplaner. Formålet med aktionslæringsskemaer er at udvikle kvaliteten i de pædagogiske arbejde, så rammerne for arbejdet kan give bedste betingelser for læring til børnene. Ved at lave disse aktionslæringsskemaer lærer man noget nyt om sin praksis og kan udvikle den ved at foretage sig noget andet, end det man plejer. Ligeledes er det med til at undersøge og reflektere over de måder, man organiserer og udfører det pædagogiske arbejde på. Vi glæder os til at kunne vise jer vores aktionslæringsskemaer, så I kan se hvilken aktion vi har valgt at arbejde med i henholdsvis vuggestuen og børnehaven.  

    

              Vi ønsker jer alle en dejlig uge.

   

  Mange hilsner

             Personalet og Pia

   

   

  16-01-2018
 •  Opslagstavleikon

  Kære forældre.

   

  På vores personale møde i december evaluerede vi på vores morgenstunder omkring morgenbordet.

  Vi blev enig om, at vi ønsker at give de børn der har brug for morgenmad end endnu roligere morgenstund ved, at de ikke sidder og spiser midt i det hele.

  Derfor laver vi en prøvehandling på at flytte morgenmaden ind på en af stuerne i børnehaven. Køkkenet bliver rummet hvor stille leg foregår og man kan sige farvel i ”vinke-farvel-vinduet. ” Der må selvfølgelig også meget gerne siges farvel omkring morgenbordet.

  Da dette er en prøvehandling vil vi evaluere på det på vores personale møde i februar. Vi har derfor også brug for jeres input til, om I synes at det fungere.

  I må meget gerne give tilbagemeldinger på, hvordan I oplever det både for jer selv og for børnene.

  Skriv gerne en lille seddel og aflevere den til mig eller personalet eller send en mail eller besked over INTRA til mig med jeres oplevelser.  Husk jeres stemme betyder meget for os.

   

  Vi starter op mandag den 8. januar 2018.

    

   

   

  06-01-2018