BørneIntra v2.19.1

Sundbyøster Kobberbækken

Slotsvængevej 12-145700 Svendborg

Tlf.: 2499 5913

Hjertelig velkommen til Kobberbækken

Skiftende billeder

Kobberbækken er et børnehus der ligger i et naturskønt område op til skov og bæk.

 

Vi tilrettelægger vores pædagogiske arbejde efter børnegruppens behov og sammensætning. Vi har både vuggestue og børnehave. Vi arbejder bevidst med, at støtte børnenes tro på egen evner, ved at inddrage dem i hverdagssituationer og stille krav inden for nærmeste udviklings zone. Vi støtter børnene i at forstå egne følelser, behov og tanker om sig selv og andre. I vores læringsmiljøer har vi fokus på, at styrke børnenes udviklingsområder som sprog, motorik, social og følelsesmæssig udvikling. Vi er et dagtilbud, der har fokus på den tidlige indsats og det gode forældresamarbejde. Vores vigtigste opgave i Kobberbækken er altid børnene, deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vores tilgang er faglig mentaliserende, empatisk, nysgerrig, autentisk, anerkende og nærværende. Vi lægger vægt på at se barnets intentioner, at alle børn bliver set, hørt og forstået som dem de er, samt at alle børn er en del af et fællesskab.

 

I er hjertelig velkommen til, at besøg os.

Vi kan kontaktes på:

Vuggestuen Solstuen Sabrina, Lea og TheaTlf. 29272369

Vuggestuen Mejsestuen Gitte, Jette og Maria Tlf. 29481888

Svalestuen Helle og Tove  Tlf. 29481886

Månestuen Karina og Payana Tlf. 21292126

Stjernestuen Maria og Lise og Susanne Tlf. 21262173

Storgruppen Dorte og studerendeTlf. 29417702

 

Med venlig hilsen

Pædagogisk teamleder Heidi Bagge Risbjerg 24995913

Mail heidi.risbjerg@svendborg.dk 

Seneste nyhed...

Kære forældre.

Tak for jeres opbakning i forbindelse med åbning af dagtilbud, sammen gør vi børnene trygge i en lidt anderledes hverdag.

Børnene nyder, at være tilbage og opleve at hverdagen trods nye retningslinjer ligner sig selv. Hverdagen er fyldt med sjov med vennerne, pædagogiske aktiviteter, tryghed samt nærvær fra de voksne.

Vi er privilegeret af, at vi har en stor legeplads, så vi lykkes både med at arrangere pædagogiske aktiviteter og overholde retningslinjerne.

  Billede

Den måde I kan hjælpe bedst på er lige nu:

1. Lær jeres barn at vaske hænder- Forældre spritter hænder ved indgangen.

Alle børn og alle forældre skal vaske hænder sammen når I aflevere og henter jeres barn.

2. Gradvis tilbagevenden - evt. kortere dage og holde fridage, når det kan passe.

3. Skrive så præcist som muligt på Børneintra om barnet kommer/holder fri samt hvilket tidsrum barnet kommer i.

4. Vaske barnets hænder som noget af det sidste inden I går hjemme fra.

5. Vente, holde afstand ved aflevering. Mange har rutiner og ritualer, der ikke kan lade sig gøre i den nye hverdag.

6. Barnet afleveres kort, afleveringen sker efter vores anvisninger som sendes ud. Børnehavebørn har en tur taske med hvor der er plads til alle 3 madpakker.

7. Overholde aflevering og afhentningstidspunkter

8. Er der brug for en særlig snak vedr. dit barn, så skriv til den pædagogiske teamleder på intra eller ring. Du må også gerne ringe til barnets stue.

9. Gå på børneintra dagligt og følg med.

10. Det er vigtigt at dit barn har 3 madpakker med, en til formiddag, en til frokost og en til eftermiddagsmaden. Alt i madpakken skal være klar til at spise, være skåret ud og åbnet.

11. Anerkend de dygtige medarbejdere og pædagogiske teamledere - vi vil gøre vores bedste - for at skabe en ny god hverdag for børnene. Men vi får alle brug for at øve og justerer hen ad vejen.

 

Uanset hvornår Jeres barn starter, så er der allerede nu besluttet følgende:

•  INGEN legetøj og unødigt med hjemmefra.

•  Vi serverer IKKE morgenmad den kommende tid.

•  HUSK varmt og rigeligt tøj samt skiftetøj i en rygsæk, vi skal være ude det meste af tiden.

•  HUSK at smører barnet ind i solcreme hjemme fra. Vi vil dagligt, når der er brug for det, smører barnet ind midt på dagen.

•  Fødselsdage. Der gives ikke mad ud til andre. Fødselsdage fejres med sang og lege.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag