BørneIntra v2.19.1

VELKOMMEN TIL GUDBJERG BØRNEHUS

Skiftende billeder

Vi er et af dagtilbuddet Østerdalens seks børnehuse.

Gudbjerg Børnehus er skønt og centralt beliggende i Gudbjerg. Stokkebækskolen, afdeling Gudbjerg er vores nabo. Vi er et trygt, anerkendende, nærværende og integreret børnehus med vuggestue og børnehave. Vi har egen bus og anvender den dagligt til ture i skoven.   

Vi finder glæde i uderummet året rundt og er ude hver dag. Vi prioriterer højt, at børnene møder et anerkendende, ressourceorienteret og genkendeligt miljø, der er med til at stimulere og styrke børnenes trivsel og udvikling. Det er vigtigt for os, at alle børn oplever muligheder for individualitet samt mangfoldighed og at alle føler sig trygge og som en del af fællesskabet.

I Gudbjerg Børnehus anses et tæt samarbejde med forældre af stor betydning for, at skabe tryghed og sammenhæng i børnenes hverdag.

Vi værdsætter den nære dialog med forældrene samt den mere overordnede dialog på forældremøder og til husrådsmøder.

Vi har høj pædagogisk faglighed i alle vores aktiviteter samt vores dagligdag. Vi arbejder med afsæt i de styrkede pædagogiske læreplaner og tilrettelægger en udviklingsorienteret, stimulerende hverdag med fokus på leg, læring og relationer.

Vi arbejder ud fra et årshjul, hvor alle de seks læreplanstemaer er implementeret som et naturligt fundament for vores daglige pædagogiske virke.

I er altid velkommen til at kontakte os på tlf. nr. 29481788, hvis I ønsker yderligere oplysninger.

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag