BørneIntra v2.14

Velkommen til Kirkeby Børnehus

 Skiftende billeder

 

Kontakt til :

Børnehaven

(Kerne-Sol- og Havestue) 29 48 18 35

Vuggestuen                     51 54 59 51

 

Pædagogisk teamleder Tove Hedegaard Rasmussen 29 48 18 33

mail: tove.h.rasmussen@svendborg.dk

 

Kirkeby Børnehus har eksisteret siden 1980 og siden 1.1.2011 er Kirkeby Børnehus en del af Egebjerg, som består af 4 børnehuse.Børnehuset har i 2014/15 gennemgået en større ombygning og udvidelse.

Kirkeby børnehus rummer pt. 50 børnehavebørn, 14 vuggestuebørn og deres familier samt engagerede personaleteams.

Kirkeby børnehus har produktionskøkken og forældretilvalgt madordning.

 

Børnehuset er funktionsopdelt med basisgrupper i henholdsvis vuggestue- og børnehaveafdeling med fælles modtagelse om morgenen.Børnehusets pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i overskriften " fra jord til bord". Det betyder ,at vi dagligt laver mad sammen med børnene, dyrker en større urtehave samt passer vore dyr ,som for øjeblikket er får, høns og kaniner. Udendørsområdet er på 2½ td. land. Der er bl.a bålområde - cykelbane - stor sandkasseområde med tilhørende vandarrangement  samt stor "tipimark" med tipitelt og "jungle"- agtig natur .

Indretningen i uderummet byder på  masser af gode gemmesteder ,giver stor mulighed for at styrke børnenes sansemotoriske udvikling og  appellerer til udfordringer, oplevelser og nysgerrighed.

 D. 1.8.2015 åbnede vuggestuen og i vuggestuegruppen er der særligt fokus på at skabe pædagogisk nærvær præget af  omsorg og opmærksomhed  på relationen til det enkelte barn. I vuggestuen er der  indrettet egen legeplads  samtidig med mulighed for at udfordre det øvrige uderum i Børnehuset.

 

   Vi glæder os til at vise dig vores børnehus !

 

 

Seneste nyhed...

Nyhedshilsen for uge 31-32-33

 • VELKOMMEN TILBAGE TIL ALLE GAMLE BØRN OG FORÆLDRE FRA FERIE
 • VELKOMMEN TIL ALLE NYE BØRN OG FORÆLDRE, SOM STARTER I BØRNEHUSET D.1.8.
 • I Havestuen starter Patrick og Stina
 • I Kernestuen starter Liam, Astrid, Nora og Lærke
 • Personale i Kernestuen er : Hanne, Marianne og Grethe
 • Personale i Havestuen er: Anette, Karin og Susanne
 • Personale i vuggestuen er: Liselotte, Ruth, Lene og Pernille
 • Indtil 30.10. er Tina Balman tilknyttet børnehaven (fortrinsvis Kernestuen) og så har vi været så heldige, at Jørgen kan være her i huset fra 1.8.-31.11. som praktisk medhjælper i uderummet.
 • desuden er ressourcepædagog Karin Rasmussen i huset hver dag de næste måneder.
 • I de næste uger er der dog stadig mange der afholder ferie, så Michael og Maria vil være vikar i børnehaven. Linda og Tina Hansen  vil være vikar i vuggestuen.
 • Christina er ny vikar for Sussie i køkkenet i uge 31
 • Det er dejligt at starte op efter sommerferien i år. 1 år efter udvidelse og byggeplads er de fleste ting på deres faste pladser og vi skal tilbage til vores kendte grupper. Udenfor kan vi nyde synet og smagen af dejlige tomater og agurker fra drivhuset og grave nye kartofler op. kaniner og får har det aldelses glimrende og glæder sig til at blive kælet med.
 • Dyrhold og madlavning er faste daglige aktiviteter og derudover vil efteråret byde på deltagelse i flere tværgående projekter:
 • først og fremmest Aktive børn i dagtilbud, hvor alle personaler får kursusforløb og de fleste børn kommer til at deltage i forskningsforløb- rigtig spændende. Til september skal vi igang med trivselsvurderinger på alle børn igen og alle treårige skal fra 1.8.sprogvurderes.
 •  i forhold til Læringsledelse har vi vi jo arbejdet med fokusområder fra kortlægningen sidste år. Generelt ligger Kirkeby Børnehus meget højt på mange parametre med tilfredse børn og medarbejdere. Ved Forældresamarebjde  var der plads til forbedringer og det har vi arbejdet intenst med det sidste år efter vi blev færdige med byggeri: Dels er Husrådet kommet igang igen med planlægning af arrangementer. Vi prioriterer velkomstsamtaler og øvrige forældresamtaler højt. Vi lavede en lille intern miniundersøgelse i personalegruppen før sommerferien med henblik på, om vi fik talt med alle forældre. Det viste sig, at der var nogle forældre, vi fik snakket mere med end andre. Vi har tidligere prioriteret at være flest personaler midt på dagen ,hvilket kan vanskeligør, at vi har den fornødne tid til at snakke med alle forældre. Vi er MEGET indstillet på, at få snakket med alle forældre og vil gøre en ihærdig indsats. I må endelig sige til, hvis nogle ikke føler sig hørt eller informeret om jeres barns trivsel og udvikling. Til forældremøde til oktober vil vi sætte forældresamarbejde og forventninger på dagsordenen.
 • I uge 31 spiser vi morgenmad i vuggestuen og Kerne- og Havestue arbejder tæt sammen, da der er mange børn, som stadig har ferie. Det betyder at der vil være nyt vinkevindue for nogle børn.
 • Det må være nok for nu. Den næste fælles nyhedshilsen kommer først om tre uger, da jeg holder ferie nu. Hilsen Tove

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Aktive børn i dagtilbud

   Vi har modtaget tilbagemeldinger fra alle og godt 91 % har givet samtykke til at deltage i forskningsprojektet.Tak for den store opbakning.

  Nu glæder vi os til at komme igang efter sommerferien.

  Hilsen Tove

  27-06-2016
 •  Opslagstavleikon

  HEJ ALLESAMMEN.

  JEG ER EN AF KANINERNE I KIRKEBY BØRNEHUS,

  OG JEG SKULLE HILSE FRA DE ANDRE KANINER, FÅRENE OG HØNSENE!

  VI VIL GERNE FODRES I DE KOMMENDE WEEKENDS AF JER!!!!

  I KAN BARE SNAKKE MED MENNESKENE I BØRNEHUSET, DE VIL GERNE

  FORTÆLLE OG VISE JER HVAD VI GODT KAN LI' AT SPISE!!

  DER ER EN LISTE I FÆLLESRUMMET, HVOR MAN KAN SKRIVE SIG PÅ.

   

  KÆRLIG "MINREHILSEN" FRA ALLE DYRENE I KIRKEBY BØRNEHUS.

  02-03-2016