BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Kirkeby Børnehus

Skiftende billeder

 

Kontakt til Børnehuset :

Kerne stuen  : 29 48 18 35

Havestuen    : 29 48 18 34

Solstuen       : 29 65 72 47

Vuggestuen  : 51 54 59 51

 

Pædagogisk teamleder Tove Hedegaard Rasmussen 29 48 18 33

mail: tove.h.rasmussen@svendborg.dk

 

Kirkeby Børnehus har eksisteret siden 1980 og siden 1.1.2019 er Kirkeby Børnehus en del af Øbakkerne, som består af 7 børnehuse.

Kirkeby børnehus rummer pt. 75 børnehavebørn, 14 vuggestuebørn og deres familier samt engagerede personaleteams.

Kirkeby børnehus har produktionskøkken og forældretilvalgt madordning.

 

Børnehuset er opdelt i henholdsvis vuggestue- og børnehaveafdeling med fælles modtagelse om morgenen.Børnehusets pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i overskriften " fra jord til bord". Det betyder ,at vi dagligt laver mad og gerne sammen med børnene, dyrker en større urtehave samt passer vore dyr ,som for øjeblikket er får, høns og kaniner. Udendørsområdet er på 2½ td. land. Der er bl.a bålområde - cykelbane - stor sandkasseområde med tilhørende vandarrangement  samt stor "tipimark" med tipitelt og "jungle"- agtig natur .

Indretningen i uderummet byder på  masser af gode gemmesteder ,giver stor mulighed for at styrke børnenes sansemotoriske udvikling og  appellerer til udfordringer, oplevelser og nysgerrighed.

I vuggestuegruppen er der særligt fokus på at skabe pædagogisk nærvær præget af  omsorg og opmærksomhed  på relationen til det enkelte barn. I vuggestuen er der  indrettet egen legeplads  samtidig med mulighed for at udfordre det øvrige uderum i Børnehuset.

Vi er Gazellebørnehus og indgår i et 3 årigt forskningsprojekt : Aktive børn i dagtilbud- sundere,gladere og klogere børn.Det betyder, at vi har et særligt fokus på fysisk aktivitet som pædagogisk redskab. Krop, sanser og bevægelser indtænkes i arbejdet med alle læreplanstemaer og LEGEN ER ALTID i centrum.

 

I kan læse mere om  vores pædagogiske grundlag og praktiske oplysninger under  "Velkommen" - i venstre side af  denne hjemmeside.

I kan se vores pædagogiske læreplaner her.

 

   Vi glæder os til at vise dig vores børnehus !

Seneste nyhed...

Galop i Gazellehuset

Pernille fra vuggestuen har skrevet en artikel til tidsskriftet 0-14 om vores pædagogiske arbejde i vuggestuen. Prøv at læse og du vil få et indblik i børnenes hverdag i Kirkeby Børnehus, ikke blot i vuggestuen, men for hele børnehuset.

 

Artiklen har været bragt i det pædagogiske tidsskrift 0-14, nr. 2-2019 om ’De 2-3 årige’, i alt med 16 artikler på 98 sider, om denne aldersgruppe. Kan købes via tlf. 86 18 78 88 eller mail: bogbutik@paedagogiskforum.dk

 

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag