BørneIntra v2.15

Velkommen til Kirkeby Børnehus

 Skiftende billeder

 

Kontakt til :

Børnehaven

(Kerne-Sol- og Havestue) 29 48 18 35

Vuggestuen                     51 54 59 51

 

Pædagogisk teamleder Tove Hedegaard Rasmussen 29 48 18 33

mail: tove.h.rasmussen@svendborg.dk

 

Kirkeby Børnehus har eksisteret siden 1980 og siden 1.1.2011 er Kirkeby Børnehus en del af Egebjerg, som består af 4 børnehuse.Børnehuset har i 2014/15 gennemgået en større ombygning og udvidelse.

Kirkeby børnehus rummer pt. 50 børnehavebørn, 14 vuggestuebørn og deres familier samt engagerede personaleteams.

Kirkeby børnehus har produktionskøkken og forældretilvalgt madordning.

 

Børnehuset er funktionsopdelt med basisgrupper i henholdsvis vuggestue- og børnehaveafdeling med fælles modtagelse om morgenen.Børnehusets pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i overskriften " fra jord til bord". Det betyder ,at vi dagligt laver mad sammen med børnene, dyrker en større urtehave samt passer vore dyr ,som for øjeblikket er får, høns og kaniner. Udendørsområdet er på 2½ td. land. Der er bl.a bålområde - cykelbane - stor sandkasseområde med tilhørende vandarrangement  samt stor "tipimark" med tipitelt og "jungle"- agtig natur .

Indretningen i uderummet byder på  masser af gode gemmesteder ,giver stor mulighed for at styrke børnenes sansemotoriske udvikling og  appellerer til udfordringer, oplevelser og nysgerrighed.

 D. 1.8.2015 åbnede vuggestuen og i vuggestuegruppen er der særligt fokus på at skabe pædagogisk nærvær præget af  omsorg og opmærksomhed  på relationen til det enkelte barn. I vuggestuen er der  indrettet egen legeplads  samtidig med mulighed for at udfordre det øvrige uderum i Børnehuset.

 

I kan læse mere om  vores pædagogiske grundlag og praktiske oplysninger under  "Velkommen" - i venstre side af  denne hjemmeside.

 

   Vi glæder os til at vise dig vores børnehus !

 

 

Seneste nyhed...

Uge 38

 • I denne uge er alle personaler på skift på en uddannelsesdag i forbindelse med Aktive børn i dagtilbud. Der er fuld vikardækning. Linda og tina vikar i vuggestuen. Michelle og Sabrina vikar i børnehaven. Sabrina er ny vikar, men tidligere studerende, så hun kender huset og  nogle forældre kan måske huske hende.Se i øvrigt billeder på opslagstavlen, som er taget i forbindelse med projektet.
 • Emil ,18 år kommer tirsdag og torsdag i praktik i børnehaven. Praktikken er en del af KUU( kombineret ungdomsudddannelse)
 • Så skal jeg gøre opmærksom på, at der for tiden igangsættes mange tværgående, forebyggende tiltag og projekter, hvoraf nogle blot foregår i børnehusets lokaler, men med andre faggrupper som tovholdere. Der ligger nogle pjecer i børnehuset og hvis I er i tvivl er I altid velkomne til at komme og spørge Tove. Det kan være lidt svært at overskue alle tilbudene., som er tiltænkt familier, som blot har brug for at snakke lidt mere om helt almindelige udfordringer i hverdagen.
 • SUND 3 årig: Sundhedsplejerske inviterer en mindre gruppe af forældre og 3 årige børn til at snakke og være  sammen et par timer en eftermiddag. 1. gang d.22.9. kl.15.00-17.00.
 • Fremskudt forældrerådgivning: projekt, hvor psykolog og familierådgiver kan give sparring og rådgivning til småbørnsforældre. De kan komme  i børnehuset  d. 19.9, d.24.10 og d.21.11. kl.14.30-16.30. hvis nogle er interesseret skal I henvende jer til Tove, som sørger for videreformidling.
 • Anita Stage, dagtilbudsocialrådgiver er tilknyttet børnehuset i forbindelse med Trivselsvurderinger og er desuden i huset nogle gange om året, hvor I som forældre er velkomne til at tage kontakt.(der hænger seddel og visitkort på opslagstavle i børnehuset). Næste gang er d.9.1.2017
 • Flerfamiliegruppe: er et tilbud hvor familier kan deltage sammen med andre familier og en pædagog fra børnehuset. I flerfamiliegruppen arbejder man sammen om nogle af de udfordringer, man møder i hverdagen
 • EFTERÅRSFERIE :VI VIL MEGET GERNE HAVE BESKED SNAREST MULIGT OM JERES BARN HOLDER FRI I UGE 42 ELLER KOMMER I BØRNEHUSET. VI SKAL HAVE PLANLAGT PERSONALETS FERIE OG VURDERE BEHOVET FOR VIKARDÆKNING. SKRIV VENLIGST PÅ BØRNEINTRA ELLER GIV PERSONALET BESKED

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  HEJ ALLESAMMEN.

  JEG ER EN AF KANINERNE I KIRKEBY BØRNEHUS,

  OG JEG SKULLE HILSE FRA DE ANDRE KANINER, FÅRENE OG HØNSENE!

  VI VIL GERNE FODRES I DE KOMMENDE WEEKENDS AF JER!!!!

  I KAN BARE SNAKKE MED MENNESKENE I BØRNEHUSET, DE VIL GERNE

  FORTÆLLE OG VISE JER HVAD VI GODT KAN LI' AT SPISE!!

  DER ER EN LISTE I FÆLLESRUMMET, HVOR MAN KAN SKRIVE SIG PÅ.

   

  KÆRLIG "MINREHILSEN" FRA ALLE DYRENE I KIRKEBY BØRNEHUS.

  02-03-2016