BørneIntra v2.15

Egebjerg Kirkeby Børnehus

Assensvej 165771 Stenstrup

Tlf.: 2948 1833

Tlf 2.: 2948 1835

Velkommen til Kirkeby Børnehus

 Skiftende billeder

Kontakt til :

Børnehaven

(Kerne-Sol- og Havestue) 29 48 18 35

Vuggestuen                     51 54 59 51

 

Pædagogisk teamleder Tove Hedegaard Rasmussen 29 48 18 33

mail: tove.h.rasmussen@svendborg.dk

 

Kirkeby Børnehus har eksisteret siden 1980 og siden 1.1.2011 er Kirkeby Børnehus en del af Egebjerg, som består af 4 børnehuse. Børnehuset har i 2014/15 gennemgået en større ombygning og udvidelse.

Kirkeby børnehus rummer pt. 50 børnehavebørn, 14 vuggestuebørn og deres familier samt engagerede personaleteams.

Kirkeby børnehus har produktionskøkken og forældretilvalgt madordning.

 

Børnehuset er funktionsopdelt med basisgrupper i henholdsvis vuggestue- og børnehaveafdeling med fælles modtagelse om morgenen.Børnehusets pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i overskriften " fra jord til bord". Det betyder ,at vi dagligt laver mad sammen med børnene, dyrker en større urtehave samt passer vore dyr ,som for øjeblikket er får, høns og kaniner. Udendørsområdet er på 2½ td. land. Der er bl.a bålområde - cykelbane - stor sandkasseområde med tilhørende vandarrangement  samt stor "tipimark" med tipitelt og "jungle"- agtig natur .

Indretningen i uderummet byder på  masser af gode gemmesteder ,giver stor mulighed for at styrke børnenes sansemotoriske udvikling og  appellerer til udfordringer, oplevelser og nysgerrighed.

1.8.2015 åbnede vuggestuen og i vuggestuegruppen er der særligt fokus på at skabe pædagogisk nærvær præget af  omsorg og opmærksomhed  på relationen til det enkelte barn. I vuggestuen er der  indrettet egen legeplads  samtidig med mulighed for at udfordre det øvrige uderum i Børnehuset.

 

I kan læse mere om  vores pædagogiske grundlag og praktiske oplysninger under  "Velkommen" - i venstre side af  denne hjemmeside.

I kan se vores pædagogiske læreplaner her.

 

   Vi glæder os til at vise dig vores børnehus !

Seneste nyhed...

Uge 14 og 15

  Billede

 • Mandag starter Danru Song(Lisbeth) i vuggestuen. Velkommen til Danru(Lisbeth) og familie
 • Liva flytter fra vuggestue til børnehaven (Kernestuen)
 • tirsdag er sidste dag med gymnastik, sang og musik i læringsgrupper på tværs som fast ugeaktivitet. Nu kalder udelivet
 • hele ugen indgår påsketing, påskesang og påskelam og kunst til SAK
 • Onsdag får vi besøg af Kristian som skal starte i praktik til 1.6. I stedet  for Rikke, som skal tilbage på seminarium d.1.6.
 • Mandag starter Ida, som skal være i virksomhedspraktik nogle timer hver uge i børnehaven.
 • Hele ugen har vi besøg af CecilieDinesen, som i forbindelse med udarbejdelse af specialeprojekt på Syddansk Universitet gerne vil observere/undersøge og interviewe personale om hvordan vi arbejder  med implementeringen af Aktive Børn i dagtilbud (Svendborg-projektet) og det at være Gazellebørnehus.
 • fredag får vi så også besøg af Trine, projektmedarbejder ved SDU, som vil interviewe alle om projektet. Der sættes vikar på efter behov
 • i løbet af ugen får vi sikkert ryddet den gamle sandkasse og så må vi se hvordan vi får noget nyt etableret.
 • Casper og Jørgen er igang med at tjekke og ordne legeredskaber udendørs og der er brug for mere faldsand under gyngerne, så det kommer sikkert også i denne uge, så der bliver noget at kigge på.
 • fredag holder vi fællessamling og ønsker hinanden god påskeferie:
 • Fredag aften afholder HUSRÅDET (som et nyt tiltag) Disneyaften i Børnehuset. Se opslag på børneintra og i børneuset. Her hænger også en tilmeldingsliste
 • UGE 15 : MANDAG-TIRSDAG OG ONSDAG (DE TRE DAGE FØR PÅSKE ).: Disse dage holder mange børn og personale ferie. Børnegrupperne vil være slået sammen og der vil være vikar efter behov sammen med enkelte af det faste personale.
 • en lille husker : håber i har sat x i kalenderen d.29.4. hvor vi holder arbejdsdag for børn, forældre og personale

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Til inspiration- hvis nogen har lyst

  Artikel med motorik og naturvejleder Mads Brodersen.

  Se desuden billedeserie med beskrivelse af Modul 5- pædagogisk dag i "fotoalbum"

  hilsen Tove

  13-03-2017
 •  

  Lige en lille sjov bemærkning jeg hørte i Sydindgang ved sol/kernestue, da vi var på vej ud efter frokost i dag. Jeg hjælper børn i tøjet og der er et par piger, der er færdige og venter på, at få lov til at gå ud. De åbner døren helt op og jeg siger: " I skal lige vente med at gå ud til der kommer en voksen."  " Ja ja Ruth - vi lufter bare lige ind." 

  Dejlig børnelogik. Ja der kan vel lige så godt luftes ind som ud. 

  27-02-2017