BørneIntra v2.15

Egebjerg Kirkeby Børnehus

Assensvej 165771 Stenstrup

Tlf.: 2948 1833

Tlf 2.: 2948 1835

Velkommen til Kirkeby Børnehus

 Skiftende billeder

Kontakt til :

Børnehaven

(Kerne-Sol- og Havestue) 29 48 18 35

Vuggestuen                     51 54 59 51

 

Pædagogisk teamleder Tove Hedegaard Rasmussen 29 48 18 33

mail: tove.h.rasmussen@svendborg.dk

 

Kirkeby Børnehus har eksisteret siden 1980 og siden 1.1.2011 er Kirkeby Børnehus en del af Egebjerg, som består af 4 børnehuse. Børnehuset har i 2014/15 gennemgået en større ombygning og udvidelse.

Kirkeby børnehus rummer pt. 50 børnehavebørn, 14 vuggestuebørn og deres familier samt engagerede personaleteams.

Kirkeby børnehus har produktionskøkken og forældretilvalgt madordning.

 

Børnehuset er funktionsopdelt med basisgrupper i henholdsvis vuggestue- og børnehaveafdeling med fælles modtagelse om morgenen.Børnehusets pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i overskriften " fra jord til bord". Det betyder ,at vi dagligt laver mad sammen med børnene, dyrker en større urtehave samt passer vore dyr ,som for øjeblikket er får, høns og kaniner. Udendørsområdet er på 2½ td. land. Der er bl.a bålområde - cykelbane - stor sandkasseområde med tilhørende vandarrangement  samt stor "tipimark" med tipitelt og "jungle"- agtig natur .

Indretningen i uderummet byder på  masser af gode gemmesteder ,giver stor mulighed for at styrke børnenes sansemotoriske udvikling og  appellerer til udfordringer, oplevelser og nysgerrighed.

1.8.2015 åbnede vuggestuen og i vuggestuegruppen er der særligt fokus på at skabe pædagogisk nærvær præget af  omsorg og opmærksomhed  på relationen til det enkelte barn. I vuggestuen er der  indrettet egen legeplads  samtidig med mulighed for at udfordre det øvrige uderum i Børnehuset.

 

I kan læse mere om  vores pædagogiske grundlag og praktiske oplysninger under  "Velkommen" - i venstre side af  denne hjemmeside.

I kan se vores pædagogiske læreplaner her.

 

   Vi glæder os til at vise dig vores børnehus !

Seneste nyhed...

Uge 8

 
 • VELKOMMEN tilbage fra vinterferie. Håber alle , der har holdt fri,har haft en god uge eller dage sammen med familien.
 • Når I kommer mandag morgen er Havestuens indgang lukket, da gulvet er blevet malet igen. Jeg regner med det er klar, så vi kan sætte på plads i løbet  af mandagen. Brug venligst Syd-indgangen til Kerne og Solstue og gå igennem garderoberne.
 • Nyhed på komme/gå skærm : Man kan nu læse nyheder og opslag "FRA BØRNEHUS "( ikke fra gruppe).Det skal forstås som en lille appetizer ,så man kan følge med i , om der er noget der skal nærlæses derhjemme- Efter 15 sekunder skifter billedet automatisk. man kan altid trykke hen på KOMME/GÅ registrering.
 • Husk at klik jer både ind og ud. Det er meget vigtigt at ALLE gør det
 • Næste testrunde i forskningsprojekt: Aktive børn... bliver d.7.3 og 9.3 og 16.3. nærmere info følger senere.
 • obs på opslag om afhentningstidspunkt d.10. Marts
 • torsdag holder vi et lille forældremøde for ældste gruppe med info om kommende Overgangsarbejde og igangværende skoleforberedende aktiviteter
 • og så skal ugen bruges på at male fastelavnstønder .......og synge fastelavnssange. Se opslag om fastelavnsfest på opslagstavlen.
 • skal da lige huske : Havestuen på teatertur tirsdag og Kerne/Solstuen på teatertur onsdag. 
 • Trivselsvurderinger påbegyndes også i denne uge.
 • Anette syg mandag . Hanne ferie mandag og tirsdag. Marianne og Pernille på kursus tirsdag: Sabrina, Tina og Linda vil på skift være vikar i løbet af ugen.
 •  

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag