BørneIntra v2.19

Sundet 4-Kløveren

Ragnhildsvej 115700 Svendborg

Tlf.: 2948 1804

Velkommen til 4-Kløveren

Skiftende billeder

4-Kløveren er en integreret daginstitution fra 2001, i 2015 blev der bygget til. Der er plads til 12 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn. Der er madordning i 4-Kløveren, så børnene får alle deres måltider her.

Vi gør alt for, at børn og voksne har en god dag i 4-Kløveren.

Det er vigtigt for os, at de voksne har det godt med hinanden - personalet indbyrdes og personale og forældre imellem. Det skaber en god stemning, som er med til at gøre børnene trygge.

Vi tilstræber at være nogle omsorgsfulde og nærværende voksne, der er anerkendende og har øje for det enkelte barn og børnenes forskellighed.

Vi er en personalegruppe som kan lide vores job. Vi er engageret og kan lide at dygtiggøre os fagligt.

Hvert barn har en primærvoksen. Det er denne der modtager barnet ved opstart, holder ekstra øje med det og afholder samtaler med forældrene.

I 4-Kløveren er dagen i vuggestuen og børnehaven bygget op med en fast dagsrytme, så børnene har forudsigelighed og genkendelighed. Struktur er et overordnet ord i vores institution.

Vi arbejder udfra inklusionstanken. Dette betyder, at alle børn skal være en del af et fællesskab. At alle børn har en betydning og er værdifuld for fællesskabet. At børn lærer gennem social deltagelse samt at børnenes forskellighed ses som en ressource.

 

Se vores pædagogiske læreplaner her.

Seneste nyhed...

Årsplan 2018

Årsplan  2018

 

 

Januar

Aktive børn

Februar

Den 9/2 Fastelavn

Uge 8 Skolegruppen starter.

Aktive børn

Marts

Påske emne i uge 11 og 12.

Påskefrokost den 23/3.

Aktive børn

April

6/4 4-Kløverens 17 års fødselsdag

Uge 14 – 17 Børnehaven emne om Afrika.

Aktive børn

Maj

Uge 18 Blomster uge.

9/5 Bedsteforældredag.

Uge 20 og 21 vuggestuen emne om fisk.

Aktive børn

Juni

1/6 Sommerfest kl. 16.00-20.00.

 Aktive børn

Juli

 

 

August

Høstemne uge 35.

Aktive børn

September

Høstemne uge 36.

Aktive børn

Oktober

Uge 39, 40 og 41 Børnehaven Sundhedsuger og idrætsdag.

Aktive børn

November

Uge 47 vi laver lygter.

27 /11 Lygtefest 16.00-18.30.

Aktive børn

December

     / 12 børnejulefrokost

13/12 Lucia

    / 12 Julemanden kommer på besøg.

    / 12 I kirke

Aktive børn

 

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag