BørneIntra v2.14

Velkommen til Børnegården og udflyttergruppen Skovmøllen

Vi er et aldersintegreret dagtilbud med børn fra hele verden i alderen fra 0-6 år og her bydes hele familien velkommen.

  • Vi er selvejende med maksimal forældreindflydelse.

  • Vi er fysisk placeret i to huse, i Byparken og udegruppen på Skovmøllen.

  • Vi har børnetid, hvor børn og pædagoger ikke forstyrres.

  • Vi har primærpædagogik, hver familie har en fast pædagog.

  • Vi har en struktureret hverdag med forudsigelighed.

  • Vi tror på omsorg, nærvær og anerkendelse af alle store som små.

  • Alle er velkomne hos os.

Seneste nyhed...

Årets forældremøde. d. 15.9.16.

Kære forældre!

D. 15.9.15. fra kl. 17.00-19.00. holder vi forældremøder i såvel Børnegården som på Skovmøllen. Jeg håber alle nye som kendte forældre vil møde op, så vi kan få talt sammen om jeres børns hverdag, pædagogikken hos os, de projekter vfi deltager i, få valgt nye medlemmer til vores forældrebestyrelse  og meget andet.

Vi glæder os til at se jer allesammen.

Bettinna

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag