BørneIntra v2.17

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Velkommen til BørneIntra i Svendborg

Hjemmesider, FamilieIntra og PersonaleIntra

- ét samlet sted for kommunale og selvejende dagtilbud, børnehuse og dagplejegrupper

Billede

Seneste nyhed...

Information om den varslede konflikt til forældre

Som omtalt i medierne har KL varslet arbejdsstandsning i form af lockout  for en lang række overenskomster med virkning fra døgnets begyndelse den 10. april 2018.

 

Der er i øjeblikket forhandlinger i regi af forligsinstitutionen og forligsmanden har mulighed for at udsætte den varslede lockout med 2 uger og i særlige tilfælde med yderligere 2 uger.

 

Vi håber meget, at der bliver fundet en løsning, så vi undgår konflikten, men vi forbereder os på, at det kan blive aktuelt fra den 10. april.

 

Konflikten er meget omfattende og berører alle faggrupper på skoler og dagtilbud, bortset fra specialskoler og specialklasser.

 

Der er nogle medarbejdere, der ikke er omfattet af arbejdsstandsningen – det er f.eks. tjenestemænd, praktikanter og medarbejdere, der ikke er medlem af den faglige organisation, som forhandler overenskomsten.

 

Vi ved p.t. ikke hvor mange medarbejdere, der evt. ikke vil være omfattet af arbejdsstandsningen, men vi må forvente, at der vil være så få medarbejdere, at det desværre ikke er muligt at holde dagplejen, vuggestuer, børnehaver, skoler og sfo’er åben.  

 

Vi anbefaler derfor, at I allerede nu forbereder jer på, at I i givet fald skal finde alternative pasningsmuligheder.

 

Der vil naturligvis ikke være forældrebetaling i den periode, hverken i dagtilbud eller SFO, og pengene vil blive tilbagebetalt gennem en regulering.

 

I vil løbende blive orienteret om konflikten via børne-/skoleintra fra dagtilbuddet/skolen.


Venlig hilsen

Birgit Lindberg
Sekretariats- og dagtilbudschef

Opslagstavle...