BørneIntra v2.19

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Velkommen til BørneIntra i Svendborg

Hjemmesider, FamilieIntra og PersonaleIntra

- ét samlet sted for kommunale og selvejende dagtilbud, børnehuse og dagplejegrupper

Billede

Seneste nyhed...

Frokostordninger 2019-2020

  Billede

Ifølge Dagtilbudsloven §16a-17 om frokostordning gælder det bl.a.:
 

- At kommunen skal tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud

- At forældrebestyrelsen i dagtilbud, der kun består af ét børnehus, har mulighed for at fravælge den lovpligtige frokostordning på vegne af alle forældre

- At et flertal på over halvdelen af forældrene i det enkelte børnehus, i dagtilbud med områdeledelse, kan fravælge frokostordningen

- Der er mulighed for fravalg minimum hvert andet år

 

På baggrund af ovenstående har der i november 2018 været mulighed for fravalg af frokostordning for 2019-20.

Frokostordninger, der fortsætter uændret:

Børnebyøster Humlebien

Børnebyøster Thurø Børnehus

Egebjerg Kirkeby Børnehus

Fyrtårnet Byparken Vuggestue
Sundet 4-Kløveren
Sundet Børnely
Vesterlunden Kernehuset

 

Ny frokostordning:

Børnebyøster Poppellunden (forventes etableret senest 1. april 2019).

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte den pædagogiske teamleder, der hvor dit barn er indskrevet.
Du kan også sende en mail til bu@svendborg.dk.

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Samtykke fra forældre / Personforordning og databeskyttelseslov

  I forbindelse med de nye regler om borgernes databeskyttelse, som trådte i kraft 25. maj 2018, er reglerne for samtykke fra forældre gennemgået. De nye regler ændrer dog ikke på det generelle samtykke fra forældre i kommunale dagtilbud.

  I øvrigt gælder, at vi altid skal være opmærksomme på, at databeskyttelse gælder, hvis vi offentliggør personoplysninger. Bl.a. hvis vi har offentliggjort oplysninger om eller billeder af andre personer, har de berørte personer ret til at protestere over for dig. Du skal så som ansvarlig tage stilling til protesten og fx fjerne oplysningerne eller billederne fra internettet. Det gælder på BørneIntra såvel som på sociale medier.

  Et godt råd er altid at respektere privatlivets fred.

  Du kan læse mere om reglerne her.
  I forhold til forældresamtykke om billedoptagelser kan du læse retningslinjerne her.

  12-07-2018
 •  Opslagstavleikon

  Grundlæggende informationer
  Materiale til ajourføring og opdatering af de grundlæggende informationer på BørneIntra sendes disse til:
   

  Emne Ansvarlig medarbejder
  Kommunale dagtilbud, dialogmøder m.v. britt.lykke.ejby@svendborg.dk
  Selvejende dagtilbud, dialogmøder m.v. britt.lykke.ejby@svendborg.dk
  Bestyrelse britt.lykke.ejby@svendborg.dk
  Feriesamling majbritt.kjaerulff@svendborg.dk
  Pædagogik anne.bang.olsen@svendborg.dk
  Aktive børn majbritt.kjaerulff@svendborg.dk
  Mad og måltid majbritt.kjaerulff@svendborg.dk
  Sundhed majbritt.kjaerulff@svendborg.dk
  Kultur majbritt.kjaerulff@svendborg.dk
  Lovgivning majbritt.kjaerulff@svendborg.dk
  Beslutningsgrundlag ann-dorthe.thomsen@svendborg.dk
  Økonomi og forsikring britt.lykke.ejby@svendborg.dk
  Bygninger majbritt.kjaerulff@svendborg.dk
  Uddannelse majbritt.kjaerulff@svendborg.dk
  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  Medicin til børn i dagtilbud
  Medarbejdere i dagtilbud og andre steder må KUN udlevere medicin til børn, hvis det er lægeordineret. Ordinationen skal være skriftlig og det er lederens ansvar, at en medarbejder der udlevere eller giver medicin til et barn har kompetence til det.
   

  Medicin til børn i skoler og pasningsordninger er beskrevet nærmere af Sundhedsplejen i Svendborg Kommune. Du kan læse vejledning - og også andet fra Sundhedsplejen her på BørneIntra, under menupunktet Sundhedwww.dagtilbudisvendborg.dk eller fra dagtilbuddenes egne hjemmesider.
   

  Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsen, der har lavet retningslinjer for bl.a. medicingivning til børn med kroniske eller langvarige sygdomme og ved akut sygdom. Læs Sundhedsstyrelsens information om medicingivning til børn.
   

  Se guide fra Børn&Unge i at give medicin til børn.
   

  Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Sundhedsafdelingen på telefon 6223 3000 eller sundhed@svendborg.dk.

  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  FOKUS – det sammenhængende børneliv
  - lokal guide og andre dokumenter kan ses i menupunktet Pædagogik eller ved at følge link nedenfor.

  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  Feriesamling
  Ifølge Dagtilbudsloven er kommunen pasningsforpligtet alle dage året rundt, undtagen Grundlovsdag 5. juni og Juleaftensdag 24. december samt lørdage, søndage og helligdage.
  I perioder med lavt fremmøde holder vi feriesamling i et eller flere børnehuse i eget dagtilbudsområde, ofte med medarbejdere som børnene kender fra deres dagplejegruppe eller børnehus.
  Du kan læse mere om feriesamling her og se skema med oplysninger om feriesamling i alle dagtilbud.
  Ændringer til skemaerne sendes til majbritt.kjaerulff@svendborg.dk.

  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  Problemer med at logge ind?
  Forældre, øvrig familie og medarbejdere skal kontakte den pædagogiske teamleder, eller den BørneIntra anvarlige i det sted, hvor man har børn eller er ansat, hvis problemer med at logge ind. Alternativt kan den BørneIntra-ansvarlige kontaktes.
  Kontaktpersoner for alle dagtilbud ses
  under LogIn.

  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  Domænenavne
  Alle dagtilbud har eget domænenavn, dvs. direkte web-adresse til hjemmeside. Det er:
  bornebyoster.svendborg.dk
  dagplejen.svendborg.dk
  egebjerg.svendborg.dk
  fyrtaarnet.svendborg.dk
  sundet.svendborg.dk
  vesterlunden.svendborg.dk

  osterdalen.svendborg.dk


  Ønskes domænenavne på børnehus-niveau skal dagtilbud selv sørger for oprettelse. På www.dk-hostmaster.dk kan man se om et ønsket domændenavn er ledigt. Det anbefales at 

  Andre med domænenavn på BørneIntra - med adgang fra dagtilbud.svendborg.dk er:
  interkultureltteam.svendborg.dk
  resursepadagog.svendborg.dk

  sprog.svendborg.dk

   

  Har du spørgsmål kan du sende en mail til majbritt.kjaerulff@svendborg.dk.

  18-07-2017
 •  Opslagstavleikon

  APP til BørneIntra 

  Gratis app til BørneIntra er tilgængelig i AppStore og PlayButik.

  14-07-2017
 •  Opslagstavleikon

  Om Børnehuset
  Fra den automatisk genererede liste Børnehuse på www.dagtilbud.svendborg.dk er der link til de enkelte dagtilbud og børnehuses hjemmesider. Du kan se den automatisk genererede liste ved at klikke her.

  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  Følg linket og besøg Svendborgprojektets nye idebank, som giver inspiration og links til sjove aktiviteter i forbindelse med Aktive børn i dagtilbud. 

  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  Digital oplæsning
  Forældre og andre, der gerne vil have læst en tekst op kan hente og installerer gratis fjernbetjening, der giver mulighed for at få en vilkårlig tekst i fx e-mail, tekstbehandler eller på en hjemmeside læst højt. Program kan hentes ved at følge link nedenfor.

  Programmet hedder adgangforalle og kan bruges af ordblinde, dårlige læsere og andre, men ikke af blinde og meget svagtseende personer, da man skal kunne markere en tekst, som er en forudsætning for at få oplæst noget indhold. Denne gruppe bruger typiske mere avancerede hjælpemidler til navigation og oplæsning.

  Det er Digitaliseringsstyrelsen, der står bag Digital oplæsning, som kan hentes via www.adgangforalle.dk.

  11-09-2017