BørneIntra v2.12

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 10

Velkommen til BørneIntra i Svendborg

Hjemmesider, FamilieIntra og PersonaleIntra

- ét samlet sted for kommunale og selvejende dagtilbud, børnehuse og dagplejegrupper

 Billede

Seneste nyhed...

Takster 2016

Taksterne for en plads i vuggestue, børnehave m.v. i 2016 er næsten uændret i forhold til 2015 - du kan se dem her

Taksterne er beregnet på baggrund af budget 2016, men omregnet til betaling i 11 måneder, således at juli måned er betalingsfri. På selvbetjeningslink Digital Pladsanvisning kan du beregne mulighederne for økonomisk friplads.

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Dialogmøde med kommunale dagtilbud 12. november 2015 - Resume med bilag og PowerPoint kan nu ses her.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 24-11-2015
 •  Opslagstavleikon

  Stamdata til BørneIntra er senest ajourført 24. november 2015, med følgende data:

  • Børnedata fra 22-11-2015
  • Børnepladser fra 22-11-2015
  • Børn-forældre relationer fra 22-11-2015
  • Forældredata fra 22-11-2015
  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 24-11-2015
 •  Opslagstavleikon

  Feriesamling
  Ifølge Dagtilbudsloven er kommunen pasningsforpligtet alle dage året rundt, undtagen Grundlovsdag 5. juni og Juleaftensdag 24. december samt lørdage, søndage og helligdage.
  I perioder med lavt fremmøde holder vi feriesamling i et eller flere børnehuse i eget dagtilbudsområde, ofte med medarbejdere som børnene kender fra deres dagplejegruppe eller børnehuse.
  Du kan læse mere om feriesamling her og se skema med oplysninger om feriesamling i alle dagtilbud.
  Ændringer til skemaerne sendes til majbirtt.kjaerulff@svendborg.dk, der sørger for løbende ajourføring.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 05-11-2015
 •  Opslagstavleikon

  App til BørneIntra 

  KMDs gratis app til BørneIntra er tilgængelig i AppStore og PlayButik.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 24-09-2015
 •  Opslagstavleikon

  Intensiv indsats har nedbragt sygefraværet i Svendborg Kommuens dagtilbud - se nyhed på www.dagtilbudisvendborg.dk, med to videoklip fra Radio Diablo, ved at følge link.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 23-09-2015
 •  Opslagstavleikon

  Digital oplæsning - ét lille fif

  Forældre og andre, der gerne vil have læst en tekst op kan hente og installerer gratis fjernbetjening, der giver mulighed for at få en vilkårlig tekst i fx e-mail, tekstbehandler eller på en hjemmeside læst højt. Program kan hentes ved at følge link nedenfor.

  Programmet hedder adgangforalle og kan bruges af ordblinde, dårlige læsere og andre, men ikke af blinde og meget svagtseende personer, da man skal kunne markere en tekst, som er en forudsætning for at få oplæst noget indhold. Denne gruppe bruger typiske mere avancerede hjælpemidler til navigation og oplæsning.

  Det er Digitaliseringsstyrelsen, der står bag Digital oplæsning, som kan hentes via www.adgangforalle.dk.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 24-09-2015
 •  Opslagstavleikon

  Børnekulturhus i Svendborg?
   

  En privat initiativgruppe er ved at undersøge mulighederne for etablering af et Børnkulturhus i Svendborg. De har brug for din hjælp for at komme videre.
  Projektleder Anders Haaber har lavet et spørgerskema, som alle er meget velkommen til at besvare. Spørgerskema er digitalt og du når det ved at klikke her.

  Vil du vide mere om projektet kan du klikke her.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 10-07-2015
 •  Opslagstavleikon

  Interkulturelt Team har egen hjemmeside, her på BørneIntra - Hjemmesiden er www.interkultureltteam.svendborg.dk.
  Der er link til Interkulturelt Team i menuen på www.dagtilbudisvendborg.dk.

   

  I dag kan du bl.a. læse en nyhed om Tina Nyborg Kieler, som er ny sprogpædagog i Interkulturelt Team. Hun tiltræder 15. august 2015 og kommer fra Børnebyøster Paraplyen.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 10-07-2015
 •  Opslagstavleikon

  Vores Fælles Børn - Beredskabsplan

  I Svendborg Kommune arbejder vi for at styrke samarbejdet og indsatsen for en hurtig og effektiv hjælp til Vores Fælles Børn.

  Handleguiden "Vores Fælles Børn" kan læses her.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 11-06-2015
 •  Opslagstavleikon

  Du kan modtage en sms, når der er kommet post i din digitale postkasse. Se hvordan her.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 10-07-2015
 •  Opslagstavleikon

  Svendborg Kommune sender nu post til dig digitalt, med mindre du er blevet fritaget. Derfor er det vigtigt at tjekke din digitale post på borger.dk.
   

  Ved at følge link nedenfor kan du få svar på Spørgsmål om Digital Post fra det offentlige og se videoen ​Husk at læse din digitale post.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 10-07-2015
 •  Opslagstavleikon

  Hvad er BørneIntra?

  BørneIntra er en fælles platform som bruges af alle kommunale og selvejende dagtilbud i Svendbrog Kommune. BørneIntra er både hjemmesider, FamilieIntra og PersonaleIntra - se www.dagtilbudisvendborg.dk.

  BørneIntra er en pendant til skolernes SkoleIntra, som i dag er udbredt på mere end 2000 skoler i Danmark, bl.a. i Svendborg Kommune. BørneIntra er ikke lige så udbredt, men stadig flere kommuner er i fuld gang eller ved at opbygge BørneIntra.

  KMD overtog driften i 2013. Ved at følge link nedenfor kan du lære mere om BørneIntra.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 10-07-2015
 •  Opslagstavleikon

  Log ind med NemId og/eller brugernavn og adgangskode

  Har du et barn eller er du ansat i et dagtilbud i Svendborg Kommune, kan du logge ind på den lukkede del af BørneIntra, i henholdsvis FamilieIntra og PersonaleIntra.
   
  Du kan altid logge ind med NemId. Og i nogle dagtilbud, børnehuse og dagplejegrupper er det valgt, at forældre og personale også kan logge ind med brugernavn og adgangskoder.

  Det besluttes decentralt i de enkelte dagtilbud, børnehuse og/eller dagplejegruppe om det er NemId og/eller brugernavn og adgangskode, der anvendes til at logge ind på de lukkede sider.

  Nye forældre kan normalt logge ind et par uger før ens barn starter i et dagtilbud.
  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 02-05-2014