BørneIntra v2.10

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 10

Velkommen til BørneIntra i Svendborg

Hjemmesider, FamilieIntra og PersonaleIntra

- ét samlet sted for kommunale og selvejende dagtilbud, børnehuse og dagplejegrupper

 

Seneste nyhed...

Kursus for praktikvejledere til pædagogiske assistenter

  To elever fortæller om 'den gode vejleder'

I samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Fyn afholdes to-dags kursus for praktikvejledere. Vejlederne har fået viden om de særlige forhold, der er gældende for pædagogisk assistentelever.

Pædagogisk assistent uddannelsen er en erhvervsfaglig uddannelse, hvor man ansættes som elev i kommunen med en uddannelsesaftale og med løn under uddannelsen. Uddannelsen tager 2 år og 3 1/2 måned.

Med EUD-reformen, der træder i kraft 1. august 2015, vil der ske en del ændringer på uddannelsen. Endelig udmelding fra Undervisningsministeriet på uddannelsesspecifikke mål, forventes klar i juni måned. Målene er p.t. i høring.

Billeder fra kurset kan ses her.

Har du spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at kontakte Lisbeth Ansbjerg på telefon 6223 4510.

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  • Stamdata fra Pladsanvisningen til BørneIntra er senest ajourført 25. maj 2015, med følgende data

  • Børnedata fra 22-05-2015
  • Børnepladser fra 22-05-2015
  • Børn-forældre relationer fra 22-05-2015
  • Forældredata fra 22-05-2015
  • Oplever du problemer med stamdata skal du sende en mail til majbritt.kjaerulff@svendborg.dk. Beskriv venligst problemet og oplys navn samt cpr-nummer på det barn eller den medarbejder, som problemet vedrører.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 25-05-2015
 •  Opslagstavleikon

  Vores Fælles Børn - Beredskabsplan

   

  I Svendborg Kommune arbejder vi for at styrke samarbejdet og indsatsen for en hurtig og effektiv hjælp til Vores Fælles Børn.

  Du kan læse handleguiden "Vores Fælles Børn" her.

   

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 18-05-2015
 •  Opslagstavleikon

  Digital oplæsning via www.adgangforalle.dk

  Forældre og andre, der gerne vil have læst en tekst op kan hente og installerer gratis fjernbetjening, der giver mulighed for at få en vilkårlig tekst i fx e-mail, tekstbehandleren eller på en hjemmeside læst højt. Program kan hentes ved at følge link nedenfor.

  Programmet hedder adgangforalle og kan bruges af ordblinde, dårlige læsere og andre, men ikke af blinde og meget svagtseende personer, da man skal kunne markere en tekst, som er en forudsætning for at få oplæst noget indhold. Denne gruppe bruger typiske mere avancerede hjælpemidler til navigation og oplæsning.

  Det er Digitaliseringsstyrelsen, der står bag www.adgangforalle.dk.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 25-05-2015
 •  Opslagstavleikon

  Dagpleje SydØst og Dagpleje NordVest samles til Dagplejen

  - i overgangsperioden beklager vi de tekniske gener det kan give her på BørneIntra, og håber på alles forståelse.


  Rent teknisk kommer sammenlægningen til at ske således, at Dagplejen SydØst ændres til Dagplejen. Alle dagplejegrupper i Dagplejen NordVest, inkl. relevant materiale, overføres til Dagplejen. Den ny hjemmeside bliver www.dagplejen.svendborg.dk.

  Vi håber den ny hjemmeside hurtigt vil komme til at virke.

  Eventuelle spørgsmål bedes rettes til dagtilbudsleder Ole Christian Lund.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 22-04-2015
 •  Opslagstavleikon

  Det er nu muligt at downloade den nye version af app’en til BørneIntra. Den findes i AppStore og PlayButik.

   

  Rettelser i app’en er:

  - Ændringer til Beskeder

  - Invitationer som indeholder tidsintervaller

  - Ændringer i spørgsmål i forbindelse med lukkeperioder

  - Rettelser af småfejl

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 08-05-2015
 •  Opslagstavleikon

  Du kan modtage en sms, når der er kommet post i din digitale postkasse. Se hvordan her.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 12-12-2014
 •  Opslagstavleikon

  App til BørneIntra 

  KMDs app til BørneIntra er tilgængelig i AppStore og PlayButik.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 08-12-2014
 •  Opslagstavleikon

  Svendborg Kommune sender nu post til dig digitalt, med mindre du er blevet fritaget. Derfor er det vigtigt at tjekke din digitale post på borger.dk.
   

  Ved at følge link nedenfor kan du få svar på Spørgsmål om Digital Post fra det offentlige og se videoen ​Husk at læse din digitale post.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 26-11-2014
 •  Opslagstavleikon

  Hvad er BørneIntra?

  BørneIntra er en fælles platform som bruges af alle kommunale og selvejende dagtilbud i Svendbrog Kommune. BørneIntra er både hjemmesider, FamilieIntra og PersonaleIntra - se www.dagtilbudisvendborg.dk.

  BørneIntra er en pendant til skolernes SkoleIntra, som i dag er udbredt på mere end 2000 skoler i Danmark, bl.a. i Svendborg Kommune. BørneIntra er ikke lige så udbredt, men stadig flere kommuner er i fuld gang eller ved at opbygge BørneIntra.

  KMD overtog driften i 2013. Ved at følge link nedenfor kan du lære mere om BørneIntra.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 08-12-2014
 •  Opslagstavleikon

  Log ind med NemId og/eller brugernavn og adgangskode

  Har du et barn eller er du ansat i et dagtilbud i Svendborg Kommune, kan du logge ind på den lukkede del af BørneIntra, i henholdsvis FamilieIntra og PersonaleIntra.
   
  Du kan altid logge ind med NemId. Og i nogle dagtilbud, børnehuse og dagplejegrupper er det valgt, at forældre og personale også kan logge ind med brugernavn og adgangskoder.

  Det besluttes decentralt i de enkelte dagtilbud, børnehuse og/eller dagplejegruppe om det er NemId og/eller brugernavn og adgangskode, der anvendes til at logge ind på de lukkede sider.

  Nye forældre kan normalt logge ind et par uger før ens barn starter i et dagtilbud.
  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 02-05-2014