BørneIntra v2.11

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 10

Velkommen til BørneIntra i Svendborg

Hjemmesider, FamilieIntra og PersonaleIntra

- ét samlet sted for kommunale og selvejende dagtilbud, børnehuse og dagplejegrupper

 

Seneste nyhed...

Smileys til lyd og luft i børnehuse i Svendborg Kommune

- pressemeddelelse udsendt 13. juli 2015

 

Glad smiley og sur smiley. Det er simple ikoner, der bruges i mange sammenhænge – og nu er de også blevet en del af hverdagen i nogle af børnehusene i Svendborg Kommune, hvor indeklimaet måles løbende.

 

Det sker med det såkaldte inklimeter, som viser sin tilfredshed med fx støj, luftfugtighed, temperatur og CO2. Og viser den en sur smiley, ja, så skal der handles, fx ved at lufte ud eller dæmpe støjniveauet.

 

Inklimeteret er således med til at ændre børn og voksnes adfærd i børnehusene, så der kommer mere sundhed og trivsel. Men med inklimeteret følger også historien om et produkt, der er formet i et møde mellem det private erhvervsliv og Svendborg Kommune.

 

- Vi arbejdede på en prototype, som både kunne måle indeklimaet og samtidig være med til at ændre adfærden. Men for at kunne færdigudvikle produktet, havde vi brug for input fra den ’virkelige’ verden, og her fik vi hjælp fra børnehusene i Østerdalen. De var interesserede i et bedre indeklima end de fysiske indretninger kunne levere, men savnede en god løsning. Og den har vi nu har fundet frem til i fællesskab, så vi nu står med det eneste måleapparat på markedet, der visualiserer resultaterne, så børnene kan være med, fortæller den lokale iværksætter Jesper Agerholm Sørensen fra EnergiData.

 

Også borgmester Lars Erik Hornemann udtrykker tilfredshed med projektet:

 

- Inklimeteret er et godt eksempel på samarbejde mellem det lokale erhvervsliv og kommunen. Vi har gennem et par år haft en innovativ tænketank med deltagere fra det lokale erhvervsliv til at give os input til energirenoveringer på de kommunale bygninger. At det munder ud i et match mellem vores børneområde og en lokal iværksætter er en af de glædelige overraskelser ved at arbejde innovativt. Vi er nemlig glade for at hjælpe de lokale iværksættere godt i gang, siger borgmester Lars Erik Hornemann.

 

Det er nu meningen, at kendskabet til inklimeteret skal udbredes. Til det formål er der lavet en lille film, som sætter lyd og billede på, hvordan inklimeteret kan bruges til at arbejde med adfærden i børnehusene – og tjene som inspiration for andre, der ønsker et godt indeklima.

 

Se filmen om inklimeteret.

 

Kontakt

Borgmester Lars Erik Hornemann, telefon 30 17 51 00

 

Jesper Agerholm Sørensen, ingeniør, EnergiData 40 55 83 23

 

Majbritt Kjærulff, Administrativ konsulent, Børn og Unge i dagtilbudsområdet, Svendborg Kommune

Telefon 62 23 45 22

 

Peter Lørup, diplomingeniør, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune

Telefon 62 23 33 54

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Stamdata fra Pladsanvisningen til BørneIntra er senest ajourført 23. juli 2015, med følgende data:

  • Børnedata fra 22-07-2015
  • Børnepladser fra 22-07-2015
  • Børn-forældre relationer fra 22-07-2015
  • Forældredata fra 22-07-2015
  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 23-07-2015
 •  Opslagstavleikon

  Børnekulturhus i Svendborg?
   

  En privat initiativgruppe er ved at undersøge mulighederne for etablering af et Børnkulturhus i Svendborg. De har brug for din hjælp for at komme videre.
  Projektleder Anders Haaber har lavet et spørgerskema, som alle er meget velkommen til at besvare. Spørgerskema er digitalt og du når det ved at klikke her.

  Vil du vide mere om projektet kan du klikke her.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 10-07-2015
 •  Opslagstavleikon

  Interkulturelt Team har egen hjemmeside, her på BørneIntra - Hjemmesiden er www.interkultureltteam.svendborg.dk.
  Der er link til Interkulturelt Team i menuen på www.dagtilbudisvendborg.dk.

   

  I dag kan du bl.a. læse en nyhed om Tina Nyborg Kieler, som er ny sprogpædagog i Interkulturelt Team. Hun tiltræder 15. august 2015 og kommer fra Børnebyøster Paraplyen.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 10-07-2015
 •  Opslagstavleikon

  Feriesamling
  Ifølge Dagtilbudsloven er kommunen pasningsforpligtet alle dage året rundt, undtagen dog Grundlovsdag 5. juni og 24. december samt lørdage, søndage og helligdage. I perioder med lavt fremmøde holder vi feriesamling i et eller flere børnehuse i eget dagtilbudsområde. Du kan læse mere om feriesamling her.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 01-06-2015
 •  Opslagstavleikon

  Vores Fælles Børn - Beredskabsplan

  I Svendborg Kommune arbejder vi for at styrke samarbejdet og indsatsen for en hurtig og effektiv hjælp til Vores Fælles Børn.

  Handleguiden "Vores Fælles Børn" kan læses her.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 11-06-2015
 •  Opslagstavleikon

  Digital oplæsning via www.adgangforalle.dk

  Forældre og andre, der gerne vil have læst en tekst op kan hente og installerer gratis fjernbetjening, der giver mulighed for at få en vilkårlig tekst i fx e-mail, tekstbehandleren eller på en hjemmeside læst højt. Program kan hentes ved at følge link nedenfor.

  Programmet hedder adgangforalle og kan bruges af ordblinde, dårlige læsere og andre, men ikke af blinde og meget svagtseende personer, da man skal kunne markere en tekst, som er en forudsætning for at få oplæst noget indhold. Denne gruppe bruger typiske mere avancerede hjælpemidler til navigation og oplæsning.

  Digitaliseringsstyrelsen står bag www.adgangforalle.dk.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 11-06-2015
 •  Opslagstavleikon

  App til BørneIntra 

  KMDs app til BørneIntra er tilgængelig i AppStore og PlayButik.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 10-07-2015
 •  Opslagstavleikon

  Du kan modtage en sms, når der er kommet post i din digitale postkasse. Se hvordan her.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 10-07-2015
 •  Opslagstavleikon

  Svendborg Kommune sender nu post til dig digitalt, med mindre du er blevet fritaget. Derfor er det vigtigt at tjekke din digitale post på borger.dk.
   

  Ved at følge link nedenfor kan du få svar på Spørgsmål om Digital Post fra det offentlige og se videoen ​Husk at læse din digitale post.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 10-07-2015
 •  Opslagstavleikon

  Hvad er BørneIntra?

  BørneIntra er en fælles platform som bruges af alle kommunale og selvejende dagtilbud i Svendbrog Kommune. BørneIntra er både hjemmesider, FamilieIntra og PersonaleIntra - se www.dagtilbudisvendborg.dk.

  BørneIntra er en pendant til skolernes SkoleIntra, som i dag er udbredt på mere end 2000 skoler i Danmark, bl.a. i Svendborg Kommune. BørneIntra er ikke lige så udbredt, men stadig flere kommuner er i fuld gang eller ved at opbygge BørneIntra.

  KMD overtog driften i 2013. Ved at følge link nedenfor kan du lære mere om BørneIntra.

  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 10-07-2015
 •  Opslagstavleikon

  Log ind med NemId og/eller brugernavn og adgangskode

  Har du et barn eller er du ansat i et dagtilbud i Svendborg Kommune, kan du logge ind på den lukkede del af BørneIntra, i henholdsvis FamilieIntra og PersonaleIntra.
   
  Du kan altid logge ind med NemId. Og i nogle dagtilbud, børnehuse og dagplejegrupper er det valgt, at forældre og personale også kan logge ind med brugernavn og adgangskoder.

  Det besluttes decentralt i de enkelte dagtilbud, børnehuse og/eller dagplejegruppe om det er NemId og/eller brugernavn og adgangskode, der anvendes til at logge ind på de lukkede sider.

  Nye forældre kan normalt logge ind et par uger før ens barn starter i et dagtilbud.
  Skrevet af: Majbritt Kjærulff d. 02-05-2014