BørneIntra v2.17

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Velkommen til BørneIntra i Svendborg

Hjemmesider, FamilieIntra og PersonaleIntra

- ét samlet sted for kommunale og selvejende dagtilbud, børnehuse og dagplejegrupper

Billede

Seneste nyhed...

Tak for deltagelse og besvarelse af spørgeskema

  Billede

Kære forældre og medarbejdere,
 

Tusind tak til forældre, børn, medarbejde og ledelse for besvarelse af spørgeskema i forbindelse med Læringsledelse. Svarprocenterne i Svendborg blev:

Børn på 4 – 6 år:        96 pct.
Forældre:                    62 pct.
Kontaktpædagoger:     99 pct.
Medarbejdere:            94 pct.
Ledelse:                       95 pct.
 

De høje svarprocenter giver et validt afsæt for den fortsatte udvikling af kvaliteten i dagplejegrupper og børnehuse.

I slutningen af året modtager vi kortlægningens resultater for alle dagplejegrupper og børnehuse, som behandles i forældrebestyrelser og lederteams i de enkelte dagtilbudsområder.


Venlig hilsen
Birgit Lindberg
Sekretariats- og dagtilbudschef
Svendborg Kommune

Opslagstavle...