BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Velkommen til BørneIntra i Svendborg

Hjemmesider, FamilieIntra og PersonaleIntra

- ét samlet sted for kommunale og selvejende dagtilbud, børnehuse og dagplejegrupper

Billede

Om COVID-19 (corona-virus)

Der vil løbende være opdatering af nyheder på BørneIntra ift. corona-virus (Covid-19) også fra vores samarbejdspartnere - her øverst vil vi derfor fastholde links til væsentlige beslutninger ift. dagtilbudsområdet.

25-06-2020 Sommeren 2020 og Covid-19
19-05-2020 Fase 2 - nye overordnede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen
15-05-2020 Reviderede anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen19-05-2020
22-04-2020 Opstart af nye børn - forældreinfo

 

Du kan følge opdateringer fra Svendborg Kommune enten på hjemmesiden www.svendborg.dk eller Facebook https://www.facebook.com/Svendborg

 

Du kan desuden følge udviklingen vedr. COVID-19 på myndighedernes officielle hjemmeside www.coronasmitte.dk

Seneste nyhed...

Sommeren 2020 og Covid-19

Kære forældre

 

I dagtilbud arbejdes der stadig efter Sundhedsstyrelsens brede anbefalinger med forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

 

Det betyder forsat, at hvis jeres børn har symptomer på sygdom, skal barnet blive hjemme. Også ved milde symptomer. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at egen læge kontaktes med henblik på eventuel test.

 

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet materiale til dagtilbud og skole, der beskriver, hvordan eventuelle tilfælde af COVID-19 skal håndteres. Det kan I læse mere om i det vedhæftede brev, der indeholder information om:

 • Ferie i udlandet
 • Håndtering af tilfælde af COVID-19 i dagtilbud
 • Håndtering af tilfælde af COVID-19 i husstanden

 

Ligeledes er der udarbejdet en pjece til forældre, som kan findes her:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Info_foraeldre_dagtilbud_skoler_mm_A4.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337

 

Du kan også læse uddybende info her.

 

Med venlig hilsen

 

Birgit Lindberg

Sekretariats- og dagtilbudschef

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Digital oplæsning
  Forældre og andre, der gerne vil have læst en tekst op kan hente og installerer gratis fjernbetjening, der giver mulighed for at få en vilkårlig tekst i fx e-mail, tekstbehandler eller på en hjemmeside læst højt. Program kan hentes ved at følge link nedenfor.

  Programmet hedder adgangforalle og kan bruges af ordblinde, dårlige læsere og andre, men ikke af blinde og meget svagtseende personer, da man skal kunne markere en tekst, som er en forudsætning for at få oplæst noget indhold. Denne gruppe bruger typiske mere avancerede hjælpemidler til navigation og oplæsning.

  Det er Digitaliseringsstyrelsen, der står bag Digital oplæsning, som kan hentes via www.adgangforalle.dk.

  04-01-2019
 •  Opslagstavleikon

  16-04-2020
 •  Opslagstavleikon

  Medicin til børn i dagtilbud
  Medarbejdere i dagtilbud og andre steder må KUN udlevere medicin til børn, hvis det er lægeordineret. Ordinationen skal være skriftlig og det er lederens ansvar, at en medarbejder der udlevere eller giver medicin til et barn har kompetence til det.
   

  Medicin til børn i skoler og pasningsordninger er beskrevet nærmere af Sundhedsplejen i Svendborg Kommune. Du kan læse vejledning - og også andet fra Sundhedsplejen her på BørneIntra, under menupunktet Sundhedwww.dagtilbud.svendborg.dk eller fra dagtilbuddenes egne hjemmesider.
   

  Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsen, der har lavet retningslinjer for bl.a. medicingivning til børn med kroniske eller langvarige sygdomme og ved akut sygdom. Læs Sundhedsstyrelsens information om medicingivning til børn.
   

  Se guide fra Børn&Unge i at give medicin til børn.
   

  Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Sundhedsafdelingen på telefon 6223 3000 eller sundhed@svendborg.dk.

  03-01-2019
 •  Opslagstavleikon

  FOKUS – det sammenhængende børneliv
  - lokal guide og andre dokumenter kan ses i menupunktet Pædagogik eller ved at følge link nedenfor.

  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  Feriesamling
  Ifølge Dagtilbudsloven er kommunen pasningsforpligtet alle dage året rundt, undtagen Grundlovsdag 5. juni og Juleaftensdag 24. december samt lørdage, søndage og helligdage.
  I perioder med lavt fremmøde holder vi feriesamling i et eller flere børnehuse i eget dagtilbudsområde, ofte med medarbejdere som børnene kender fra deres dagplejegruppe eller børnehus.
  Du kan læse mere om feriesamling her og se skema med oplysninger om feriesamling i alle dagtilbud.

  12-12-2018
 •  Opslagstavleikon

  Problemer med at logge ind?
  Forældre, øvrig familie og medarbejdere skal kontakte den pædagogiske teamleder, eller den BørneIntra anvarlige i det sted, hvor man har børn eller er ansat, hvis problemer med at logge ind. Alternativt kan den BørneIntra-ansvarlige kontaktes.
  Kontaktpersoner for alle dagtilbud ses
  under LogIn.

  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  Domænenavne
  Alle dagtilbud har eget domænenavn, dvs. direkte web-adresse til hjemmeside. Det er:

  dagplejen.svendborg.dk
  dagtilbud.svendborg.dk
  fyrtaarnet.svendborg.dk
  interkultureltteam.svendborg.dk
  sundbyoster.svendborg.dk
  vesterlunden.svendborg.dk
  obakkerne.svendborg.dk
  osterdalen.svendborg.dk


  Ønskes domænenavne på børnehus-niveau skal dagtilbud selv sørger for oprettelse. På www.dk-hostmaster.dk kan man se om et ønsket domændenavn er ledigt.


  Andre med domænenavn på BørneIntra - med adgang fra dagtilbud.svendborg.dk er:
  interkultureltteam.svendborg.dk
  resursepadagog.svendborg.dk

  sprog.svendborg.dk

   

  Har du spørgsmål kan du sende en mail til bu@svendborg.dk.

  16-04-2020
 •  Opslagstavleikon

  APP til BørneIntra 

  Gratis app til BørneIntra er tilgængelig i AppStore og PlayButik.

  14-07-2017
 •  Opslagstavleikon

  Om Børnehuset
  Fra den automatisk genererede liste Børnehuse på www.dagtilbud.svendborg.dk er der link til de enkelte dagtilbud og børnehuses hjemmesider. Du kan se den automatisk genererede liste ved at klikke her.

  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  Følg linket og besøg Svendborgprojektets nye idebank, som giver inspiration og links til sjove aktiviteter i forbindelse med Aktive børn i dagtilbud. 

  11-09-2017