BørneIntra v2.19

Egebjerg - Tåsinge

Grubbemøllevej 225700 Svendborg

Tlf.: 3017 4666

Forældremøde med valg til NY forældrebestyrelse

Dato:

24-01-2019

Tidspunkt:

19:00 - 20:30

Beskrivelse:

Som varskoet på forældreintra inviteres du hermed til forældremøde med valg til ny forældrebestyrelse den 24. januar 2019 kl. 19.00 i Rådhuskantinen, Ramsherred 5  3. sal, 5700 Svendborg. (indgang C)

Kom og vær med til at sammensætte den nye forældrebestyrelse - stil op eller mød op og giv din opbakning.
Forældre fra hvert børnehus skal vælge én forældrebestyrelsesrepræsentant og mindst én suppleant.
Du bedes tilmelde eller framelde ved at trykke accept/afslå nedenfor. Tilmelding er af hensyn til forplejning og klargøring til møde.
Idet det er en personlig invitation bedes begge forældre besvare, hvis I begge kommer.
Du kan finde mere om forældrebestyrelsens arbejder på opslagstavlen på forældreintra.

De bedste hilsner
Kirsten Søndergaard

Vedhæftet: