BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Dialogmøde - Rådhusets kantine

Dato:

24-03-2021

Tidspunkt:

18:30 - 20:30

Beskrivelse:

Dialogmøde for bestyrelserne i kommunale og selvejende dagtilbud med politikerne fra Børne- og Ungeudvalget.