BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Dialogmøde forældrebestyrelser og Børne- og Ungeudvalget (inkl. spisning)

Dato:

21-10-2020 - 21-10-2020, Tidsintervaller

Tidspunkt:

17:45 - 20:30

Beskrivelse:

Sted: Rådhuskantinen