BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Forberedelse af dialogmøde (inkl. forældrebestyrelsesformænd)

Dato:

08-10-2020 - 08-10-2020, Tidsintervaller

Tidspunkt:

16:30 - 17:30