BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Dialogmøde forældrebestyrelser og Børne- og Ungeudvalget

Dato:

25-03-2020 - 25-03-2020, Tidsintervaller

Tidspunkt:

18:30 - 20:30