BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Dialogmøde forældrebestyrelser og Børne- og Ungeudvalget

Dato:

02-10-2019 - 02-10-2019, Tidsintervaller

Tidspunkt:

17:45 - 20:30

Beskrivelse:

Se vedhæftede dagsorden

Vedhæftet: