BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Fyraftensmøde

Dato:

15-08-2019

Tidspunkt:

18:30 - 20:30

Kategori:

aktivitet

Beskrivelse:

fyraftensmøde i ”Fælles opstart for medarbejdere i kompetenceudvikling i Ny styrket pædagogisk læreplan” for dagtilbudsledere, pædagogiske teamledere og medarbejdere. På gymnastikhøjskolen i Ollerup.