Historien om Barnet i Centrum - BIC

 

I 2013 har politikerne i Udvalget for Børn og Unge i Svendborg kommune besluttet, at sætte fokus på  det pædagogiske arbejde med 0-2 årige børn i dagpleje og vuggestuer.

I den forbindelse blev det besluttet at indgå i et forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet og 17 øvrige kommuner i Danmark.

Projektets navn er Barnet i Centrum og er et projekt, der netop fra forskellige vinkler, sætter fokus på arbejdet med det 0- 2 årige barns læring, udvikling og trivsel.

"I Svenborg har vi sat et særligt fokus på de 0- 2 åriges lærings. Vi vil gerne udvikle og reflektere vores pædagogiske faglighed, hvor samspillet mellem forskere og praktikere i Barnet i Centrum er en spændende vej til at forandre praksis, så børnene kan mærke det.

Aktionsforskning og aktionslæring giver os mulighed for at undersøge og forandre praksis undervejs i forløbet - det er en vigtig grund til at vi deltager i barnet i Centrum."

 

Svendborg Kommune deltog i projektet med i alt 15 pædagogiske teamledere, pædagoger og dagplejere, der til sammen er tilknyttet tre laboratorier. Hvert laboratorium har en forsker, der er ansvarlig for temaet. Der er direkte deltagelse i projektet fra dagtilbuddene Dagplejen NordVest, Sundet og Vesterlunden.

 

De tre laboratorier indeholdt temaerne:

 

De tre laboratorier havde tre forskellige fokusområder. Efterfølgende har en pædagogisk teamleder fra hver af de tre laboratorier trukket essensen ud af den viden der er skabt i de enkelte temaer og efterfølgende samlet det i en dynamisk didaktisk model til pædagogisk refleksion: Svendborgsløjfen - se mere om Sjøjfens indhold på denne side.

 

Alle børnehus med 0 - 2 års børn og alle dagplejegrupper skal nu i gang med aktionslæring for at udforske egen praksis i detaljer. Til dette arbejde er de 15 BIC deltagere til rådighed for videndeling og som sparringspartnere.