FOKUS - Modellens redskaber

Trivselsvurderinger – opdag børns manglende trivsel tidligt

Centralt i modellen er de systematiske trivselsvurderinger af alle børn i alderen 0-6 år. Trivselsvurderingerne har til formål at opdage børns eventuelle manglende trivsel på et tidligt tidspunkt i problemudviklingen. For at opnå systematiske og ensartede vurderinger skal alle i sundhedsplejen, dagplejen, vuggestuen og børnehaverne vurdere de børn, som de har ansvar for to gange om året.

Overgangsmodellen – flyt viden mellem tilbud

Formålet med overgangsmodellen er at opnå, at vigtig viden om et barns trivsel og udvikling, samt særlige behov for støtte, videregives til det tilbud, som barnet skal fortsætte i. Dermed styrkes modtagelsen, så barnet allerede fra starten får den fornødne opmærksomhed og hjælpes i det nye tilbud.


Faglig sparring – udvidet faglighed og mod til at handle

Formålet med faglig sparring er, at alle fagpersoner med direkte kontakt til børn i alderen 0-6 år får løbende faglig sparring på de pædagogiske og psykologiske problemstillinger, de møder i deres dagligdag. Det kan være generelle faglige problemstillinger, og det kan være problemstillinger omkring enkelte børn eller grupper af børn, hvor fagpersoner er bekymret for barnets/børnenes trivsel. Målet er at styrke de professionelles faglighed, og deres mod til at handle, når de opdager, at børn ikke trives.


Dialogmodellen – gode mødeforløb

Dialogmodellen skal lette mødeforberedelsen og gennemførslen af møder mellem de fagprofessionelle. Den skal medvirke til at få klarhed om mødernes formål, indhold og resultater. Formålet er at skabe gode, professionelle, effektive, tværfaglige og faglige mødeforløb, som afsæt for bæredygtige løsninger til gavn for børnene.