Link til pjecer, som Svendborg Kommune har bidraget til:

 

2015

Daginstitutioner i udsatte boligområder af Niels Rosendal Jensen, Kirsten Elisa Petersen og Anne Knude Wind

Pædagogisk udvikling i arbejdet med udsatte børn og familier - et forsknings- og udviklingsprojekt, som Fyrtårnet v/ Annegrethe Hansen og Bettinna Stryhn har bidraget i.

 

Klik her for at se pjecen

2015

Beretning fra formandsskabet februar 2015

Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes inkluderende læringsfælleskaber for så mange børn som muligt.

I 2015 vil Rådet for Børns Læring sætte fokus på 0-2-årsområdet, social mobilitet, ledelse og kompetenceudvikling, den åbne skole, understøttende undervisning og lektiehjælp og faglig fordybelse samt overgange fra dagtilbud til skole og videre i ungdomsuddannelserne

 

Klik her for at se plecen

 
2014

Svendborgprojektet breder sig til de yngste.

 

De gode effekter af Svendborgprojektet skal ikke kun være forbeholdt skolebørnene. Børn i dagtilbud får efter planen samme løft fra efteråret 2015. Trivsel, sundhed og motorisk styrke er blandt målene.

 

Klik her for at se pjecen - side 58 - 59

2014

Inkluderende fællesskaber i dagtilbud

Rådet for Børns Læring sætter i 2014 fokus på inklusion i et 0 -18-års perspektiv. Denne pjece om inklusion i dagtilbud er den anden i en række publikationer om inklusion og er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

 

Klik her for at se pjecen

2014

Nye veje til partnerskaber i velfærd.

En strategi- og ledelsesmodel for selveje i en offentlig kontekst.

 

Klik her for at se pjece

De selvejende dagtilbud i Svendborg referes på siderne 68 til 71

2013

Thors histore

En fortælling om et utraditionelt initiativ der gav Thor en chance

Klik her for at læse pjece

 

 

2011

Samordnet ledelse på Dagtilbud?

 

Klik her for at se pjece

 

Kilde: Væksthus for ledelse

 

2010

Rettig omsorg - en tidlig pædagogisk indsats. 
Tidlig indsats. Svendborg har bidraget til pojece om Tidlig indsats, Du kan se pjecen BUPL Børn & Unge.

 

Klik her for at se pjece.

 

Kilde: BUPL, www.bupl.dk, januar 2010

  
2010

Det kan hurtigt blive for sent!

Projektet har haft til formål at udvikle, afprøve, beskrive og forankre metoder til en koordineret

ressourceorienteret forebyggende indsats i forhold til udsatte børn i to lokalområder i Svendborg

kommune med i alt 11 børnehuse.

 

klik her for at læse rapporten

2010

"Historien om William" er historien om, hvad der skal til, for at børn med diagnoser kan deltage i almene dagtilbud og hvordan vi kan skabe nytteværdi i forhold til borgere, fagligheden og økonomien.

 

Klik her for at læse Historien om William.

 

2009

Inspirationskatalog for renovering og byggeri af daginstitutioner og folkeskoler

- udmøntning af kvalitetsfonden

 

Pjecen indeholder inspiration fra Mariasøstrenes børnehus: Effektive løsninger i forhold til termisk indeklima samt lys- og luftforhold.

 

Klik her for at se pjece - side 54 - 55