Artikler som Dagtilbud i Svendborg Kommune har bidraget til:
 

Nedenfor er en liste med artikler, som Dagtilbud i Svendborg har bidraget til. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores pædagogiske konsulent på telefon 6223 4510 eller sende en mail til bu@svendborg.dk.
 

2017

Gys i børnehaven

Læs om Hesselagers Børnehus' erfaring med filmoplevelser og digital dannelse i børnehøjde. 

Artiklen af Dansk Filminstitut findes her

2015

Børne- og arbejdesmiljø

Læs om Svendborg Kommunes erfaringer med det pædagogiske måleinstrument ”Inklimeter”, der har givet et bedre indeklima

Børns Hverdag har været på besøg i Hessealger Børnehus

Læs artiklen her - side 20 og 21

 

2015

Svendborg giver lederne ansvar for økonomi og prioriteringer.
FTF har talt med Pia Nørgaard, Områdeleder Vesterlunden

Læs artiklen her

 

2015

Kollegial sparring er et nyt udviklingsværktøj

Erstat den løse snak med systematisk, kollegial sparring

Læs artiklen her - side 23

2015

Vandaktivitet styrker både motorik og relationer

 

Ressourcepædagog Karin A. Rasmussen arrangerer i Svendborg vandaktiviteter for børn med særlig behov, deres forældre og pædagoger.

Læs artiklen her - side 33

Børn og Unge 21. maj 2015

 

2015

"Markante mellemledere driver udviklingen" af forsker Søren Voxted

Pædagogisk teamleder Anette Risager i Vesterlunden, Skovlinden har i 2013 - 2014 deltaget i undersøgelsen.

 

Læs artiklen her - side 14 - 17

BUPL Ledetråden 2015/1

 

2015

BUPL Den lokale lederbestyrelse

Den lokale lederbestyrelse vælges af og blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling. Den lokale lederbestyrelse på Fyn er således ledernes stemme i lokalpoltiske spørgsmål og i fagforeningens arbejde.

Læs artiklen her

2014

BUPL ledere sætter sig på vigtige poster

Tre stærke lokalformænd fra BUPL's Lederforening er blevet udpeget til at hjælpe kommuner og skoler med at føre folkeskolereformen ud i livet.

Læs artiklen her

 

2113

Legeværksted

Børnenes fællesskaber er det pædagogiske udgangspunkt for legeværkstederne i daginstitutionen Vesterlunden, Skovlinden i Svendborg

Læs artiklen her

FOA bladet 2013/2

2013

Her går det langsomt - med vilje.

Dagplejer Melanie Rasmussen i Oellerup skaber ro og omsorg for både børn, de nære omgivelser og det globale miljø

 

Læs artiklen her

FOA bladet 2013/1

2012

Kvalitet i områdeledelsen i daginstitutioner

er udarbejdet af UdviklingsForum v/John Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen

Læs artiklen her

 

Spørgsmål kan rettes til bu@svendborg.dk.

Siden er sidst ajourført 7. august 2017.