Valg til frokostordning i 2018


Ja eller nej til frokost. Det er spørgsmålet, når forældrebestyrelser og forældre inden 22. november 2018 skal beslutte, om der skal serveres et fælles sundt frokostmåltid eller have madpakke med hjemmefra.

Børnene i Sundet Børnely venter på dagens frokostDialog med forældre i vuggestuer og børnehaver

I 2008 besluttede regeringen, at alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Hvert andet år er der mulighed for at fravælge frokostordningen ved simpelt flertal.
I efteråret 2018 er der i alle dagtilbud og børnehuse dialog med forældrene om valget.

 

Hvis ikke du siger nej - har du sagt ja!

Det tæller som et ja til frokostordning, hvis man ikke fravælger frokostordningen. Årsagen er, at regeringen i udgangspunktet gjorde frokostordningen obligatorisk. Et fravalg skal derfor være udtryk for et bevidst fravalg.

I dagtilbud eller børnehuse med kun én fysisk enhed (en bygning) kan forældrebestyrelsen tage en beslutning på vegne af forældrene, medens forældrene i et områdeledet dagtilbud med flere børnehuse, skal have mulighed for individuelt fravalg. I Svendborg Kommune er alle dagtilbud områdeledet, undtagen selvejende dagtilbud.
Valget foregår anonymt.

Køkkener, mad og pædagogik

Alle børnehuse har et køkken, hvor der kan laves mad til børnene eller der kan modtages mad fra en ekstern leverandør. Hvis maden leveres udefra kan den leveres af et cateringfirma eller der kan indgås aftaler med fx lokale producenter eller centralkøkkener. Det besluttes decentralt, hvad der giver bedst mening.

Det er dagtilbuddet, der i samarbejde med forældrebestyrelsen skal beslutte, hvilken frokostordning børnene skal tilbydes. Det sker på baggrund af mulighederne i det enkelte dagtilbud eller børnehus og lokale forhold.
Eneste krav til maden er, at den skal leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger på Alt om kost samt Svendborg Kommunes Mad og Måltidspolitik.

 

Økologi

Svendborg Byråd har på møde 27. februar 2018 vedtaget en økologimålsætning. Det betyder, at alle offentlige køkkener i Svendborg Kommune skal arbejde hen mod en andel på 30-60% økologi, senest i løbet af 2019. Dette gælder også frokostordninger leveret udefra. Omlægningen skal ske indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Pris 

Frokostordningen er fuldt forældrefinansieret. I 2018 er prisen kr. 586 kr. om måneden, undtagen juli, der er betalingsfri. Det er cirka 30 kroner pr. dag, der dækker råvarer og løn. Prisen for 2019 er vedtaget af Svendborg Byråd og bliver kr. 593.
Der er mulighed for nedsat pris, hvis et barn har søskende i dagtilbud eller får friplads.

Prisen er i øvrigt ens for alle, uanset om der serveres varm eller kold mad, om det er en pædagog eller en køkkenassistent, der forbereder maden, om maden er 100% økologisk eller andet. Det besluttes i børnehusene, hvordan pengene anvendes, idet det er meget forskelligt, hvad der vægtes højest og kan lade sig gøre i de enkelte børnehuse.

Gældende takster kan ses her.

 

Hvilken mad kan fås for pengene?

Det er meget forskelligt, hvilken mad forældrene ønsker, at der serveres for børnene, hvad der er af muligheder lokalt, om det skal være varm mad, økologisk smør-selv-mad, om madlavning indgår i det pædagogiske arbejde eller serveres af en køkkenmedarbejder.


Madens kvalitet og sammensætning skal følge anvisninger på Fødevarestyrelsens hjemmside www.altomkost.dk. Der tages så vidt muligt individuelle hensyn, for eksempel til allergi. I særlige tilfælde kan et barn fritages for at deltage i frokostordning. Det kræver lægeerklæring.

Siden er sidst redigeret 30. oktober 2018.