Frokostordning i dagtilbud - Oversigt gældende for 2017 og 2018

I Svendborg Kommune har bestyrelse og/eller forældre i de enkelte dagtilbud, børnehuse eller børngrupper i alle kommunale og selvejende dagtilbud mulighed for at fravælge det lovpligtige frokostmåltid, jvf. Lov om fleksibel frokostordning i dagtilbud.

Resultatet betyder, at der fra 1. januar 2017 og de næste 2 år serveres et sundt frokostmåltid for børnene der, hvor frokostmåltidet IKKE er fravalgt. Ved etablering af nye frokostordninger kan der dog være en indkøringsperiode.

Fravalg sker ved at 51% eller flere af forældrene stemmer nej til frokostordning. Ikke afgivne stemmer tæller som ja-stemmer. Afstemningen er annonym.

Du kan læse meget mere om frokostordning i dagtilbud via menupunktet Mad og måltid på www.dagtilbud.svendborg.dk.
 

Kommunale dagtilbud /
Børnhus

Frokostordning 2017-2018

Frokostordning
fravalgt 2017-2018

Bemærkninger /

besked fra dagtilbud

Børnebyøster Humlebien Forældrene har besluttet, at nuværende frokostordning fortsætter.    
Børnebyøster Kobberbækken   Forældrene har fravalgt frokostordning.  
Børnebyøster Paraplyen   Forældrene har fravalgt frokostordning.  
Børnebyøster Poppellunden   Forældrene har fravalgt frokostordning.  
Børnebyøster Thurø Børnehus Forældrene har besluttet, at der skal oprettet frokostordning.   Frokostordning forventes opstartet senest 1. april 2017.
Egebjerg Kirkeby Børnhus Forældrene har besluttet, at nuværende frokostordning fortsætter.    
Egebjerg Ollerup Børnehus   Forældrene har fravalgt frokostordning.  
Egebjerg Stenstrup Børnehus   Forældrene har fravalgt frokostordning.

 

Egebjerg Vester Skerninge Børnehus   Forældrene har fravalgt frokostordning.  
Sundet 4-Kløveren Forældrene har besluttet, at der skal oprettet frokostordning.  

Frokostordning forventes opstartet senes 1. april 2017.

Sundet Børnely Forældrene har enstemmigt besluttet, at nuværende frokostordning skal fortsætte.   Frokostordning er etableret i 2009 og har 100% tilslutning fra forældrene. Se evt.
www.facebook.com/madibørnely
Sundet Lundby Børnehus   Forældrene har fravalgt frokostordning.  
Sundet Solsikken   Forældrene har fravalgt frokostordning.

 

Sundet Sundhøj Børnehus   Forældrene har fravalgt frokostordning.

 

Vesterlunden Kernehuset Forældrene har besluttet, at der skal oprettet frokostordning.   Frokostordning forventes opstartet senest 1. april 2017.
Vesterlunden Kildebækken   Forældrene har fravalgt frokostordning.  
Vesterlunden Nordenvinden   Forældrene har fravalgt frokostordning.  
Vesterlunden Nordlyset   Forældrene har fravalgt frokostordning.  
Vesterlunden Ryttergården   Forældrene har fravalgt frokostordning.  
Vesterlunden Skovlinden   Forældrene har fravalgt frokostordning.  
Østerdalen Bakkehuset Skårup   Forældrene har fravalgt frokostordning.

 

Østerdalen Eventyrhuset   Forældrene har fravalgt frokostordning.

 

Østerdalen Gudme Børenhus   Forældrene har fravalgt frokostordning.

 

Østerdalen Hesselager Børnehus   Forældrene har fravalgt frokostordning.

 

Østerdalen Oure Børnehus   Forældrene ønsker ikke frokostordning.  
Østerdalen Skårup Børnehus   Forældrene har fravalgt frokostordning.

 

Selvejende dagtilbud

Frokostordning
1. januar 2017

Frokostordning
fravalgt

Bemærkninger

Fyrtårnet Byparkens Vuggestue

På bestyrelsesmøde 16. november 2016, har bestyrelsen truffet beslutning om at fortsætte igangværende ordning.

 

 

Fyrtårnet Børnegården Byparken

 

Bestyrelsen har fravalgt frokostordning i Børnegården og Skovmøllen.

 
Fyrtårnet Mariasøstrenes Børnehus   Bestyrelsen har efter dialog og tilkendegivelser på forældremøde besluttet at fravælge frokostordning.

Flere forældre end tidligere er positive.

Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave  

Bestyrelse har på baggrund af dialog på forældremødet besluttet at fravælge frokostordningen.

Der har været en fin dialog. Mange ønsker frokostordning, flertallet var dog størst for et fravalg.

 

Listen er sidst ajourført 22. november 2016.