Forældresamtykke

 

Dagtilbud i Svendborg Kommune udfører hver dag en lang række aktiviteter med børnene, der er indskrevet i dagtilbud, børnehus eller dagpleje. Aktiviteterne er en naturlig del af hverdagen og livet i vuggestue, børnehave eller dagpleje, det kan for eksempel være:

 

  • at blive transporteret og deltage i udflugter
  • at bade og soppe
  • at anvende redskaber
  • at blive optaget på billeder
  • andre ting, der følger af sagens natur

 

Skal der samtykke fra forældre?
Dagtilbuddet har ansvaret for børnene og børnenes sikkerhed. Medarbejderne gør alt for at undgå, at børnene måtte komme til skade. Forældrene har ved at overgive deres barn i dagtilbuddets varetægt accepteret, at ansvaret for barnet nu er dagtilbuddets.

 

Lovgivningsmæssigt skal der ikke samtykke fra forældre, før et barn for eksempel deltager i en udflugt til stranden eller en anden aktivitet.

 

Forældre, der har behov for særregler, kan på eget initiativ henvende sig til lederen af barnets vuggestue, børnehave eller dagpleje.

 

Er der særlige regler i forhold til fotografering?

Lovgivningsmæssigt skal der heller ikke samtykke fra forældrene i forhold til offentliggørelse af billeder. Dog skal persondatareglerne overholdes, idet billeder på internettet betragtes som elektronisk behandling af personoplysninger. Reglerne hviler på et skøn, hvor det er en konkret vurdering, om en bestemt adfærd overskrider reglerne.


Harmløse situationsbilleder må for eksempel gerne offentliggøres uden samtykke fra forældrene på BørneIntra eller andre steder. (www.dagtilbud.svendborg.dk).

 

Optagelse af billeder er en del af hverdagen og bruges ofte som pædagogisk dokumentation for lege- og læringsmiljøerne, der viser børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Det er situationsbilleder, altså billeder af børn, der er i gang med en aktivitet. De billeder kan offentliggøres, uden forældrenes samtykke.

 

Billeder som kun må offentliggøres med forældrenes samtykke, er:

 

  • billeder der er eller kan virke krænkende for personerne på billedet
  • portrætbilleder, hvor formålet klart er at afbilde en eller flere bestemte personer, for eksempel klassebilleder optaget af en professionel fotograf

 

Forskelllen på portrætbilleder og situationsbilleder er, at et portrætbillede har som formål at afbilde en eller flere bestemte personer, mens et situationsbillede har som formål at afbilde en aktivitet eller en situation, og hvor aktiviteten eller situationen er harmløs.

Du kan læse mere om persondatareglerne på www.datatilsynet.dk.

 

Er der mulighed for at klage?
Ja, det er muligt at klage til Datatilsynet. Læs mere herom på Datatilsynets hjemmeside eller kontakt kommunen.

 

Venlig hilsen

Bo Tønnesen
Chefjurist

Svendborg Kommune
Direktionssekretariatet
Telefon 6223 3111

bo.tonnesen@svendborg.dk

 

Siden er senest ajourført 27. junij 2018.

Eksempel på et situationsbillede: Dagplejen på tur i marken
Eksempel på et situationsbillede: Børn vandpjasker på en dejlig dag i Dagplejen NordVest
Eksempel på et situationsbillede: De store børn får lov at prøve at klatre i træer med instruktør