Valg om frokostordning i 2020


Ja eller nej til frokostordning. Det er spørgsmålet, når forældre inden 20. november 2020 skal beslutte, om der skal serveres et fælles sundt frokostmåltid.

Børnene i Sundet Børnely venter på dagens frokost

I 2008 vedtog Folketinget, at alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Hvert andet år er der mulighed for at fravælge frokostordningen ved simpelt flertal.

 

Din stemme tæller

Det tæller som et ja til frokostordning, hvis man ikke fravælger frokostordningen. Årsagen er, at lovgivningen i udgangspunktet gør frokostordningen obligatorisk. Et fravalg skal derfor være udtryk for et fravalg af et flertal af forældrene.

I dagtilbud eller børnehuse med kun én fysisk enhed (en bygning) kan forældrebestyrelsen tage en beslutning på vegne af forældrene, medens forældrene i et områdeledet dagtilbud med flere børnehuse, skal have mulighed for individuelt fravalg. I Svendborg Kommune er alle dagtilbud områdeledet, undtagen selvejende dagtilbud.
Valget foregår anonymt.

Køkkener og mad

Alle børnehuse har et køkken, hvor der kan laves mad til børnene eller der kan modtages mad fra en ekstern leverandør. Hvis maden leveres udefra kan den leveres af et cateringfirma, lokale producenter eller centralkøkkener. 

Det er dagtilbuddet, der i samarbejde med forældrebestyrelsen skal beslutte, hvilken frokostordning børnene skal tilbydes. Det sker på baggrund af mulighederne i det enkelte dagtilbud eller børnehus og lokale forhold.
Maden skal leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger på Alt om kost, Svendborg Kommunes Mad og Måltidspolitik samt det økologiske bronzemærke som besluttet af Byrådet.

Der tages så vidt muligt individuelle hensyn, for eksempel til allergi. I særlige tilfælde kan et barn fritages for at deltage i frokostordning. Det kræver lægeerklæring.


Pris 

Frokostordningen er fuldt forældrefinansieret. I 2020 er prisen kr. 602 kr. om måneden, undtagen juli, der er betalingsfri. Taksten for 2021 forventer at blive 615 kr. om måneden (juli måned er betalingsfri).

Der er nedsat pris, hvis et barn har søskende i dagtilbud eller får friplads.

Gældende takster kan ses her.Siden er sidst redigeret 24. september 2020.