Forældrearrangerede madordninger

Frokostordninger

I dagtilbud, børnehuse eller børnegrupper, hvor den kommunale frokostordning er fravalgt, kan der etableres forældrearrangerede frokostordninger. 

Såfremt der etableres forældrearrangerede frokostordninger, er det frivilligt for det enkelte barns forældre, om barnet deltager.

Frokostordninger betales af forældrene. Deltager et barn i en forældrearrangeret frokostordning er der mulighed for at søge fripladstilskud efter gældende regler. Der ydes ikke søskenderabat til forældrearrangerede ordninger.

Forældrearrangerede frokostordninger administreres af forældrene, der har det fulde ansvar under privatretslige regler, dvs. også det økonomisk ansvar.

Retningslinjer for forældrearrangerede frokostordninger i Svendborg Kommune skal altid overholdes, inkl. rettidig indsendelse af lister med anmodning om fripladstilskud. Lister sendes senest hver den 1. i måneden til pladsanvisningen@svendborg.dk.

 

Andre madordninger

Forældrene kan arrangerer andre madordnnger, fx formiddags- og/eller eftermiddagsmad. Det er frivilligt at deltage.
En god idé kan være at forældrebestyrelse og/eller husråd opretter en forening, hvortil der knyttes en bankkonto.
Det er forældrene, der har det fulde ansvar under privatsretslige regler, dvs. også det økonomiske ansvar.

 

Siden er senest ajourført 30. september 2018.