Frokostordning i dagtilbud - fravalg 2019 og 2020Maden tilberedes i Egebjerg Kirkeby Børnehus


Alle børnehuse er i henhold til Dagtilbudsloven forpligtet til at etablere en fælles frokostordning, der dækker alle hverdage, året rundt, dog ikke 5. juni (Grundlovsdag) og 24. december (juleaftensdag).

Frokostordningen kan fravælges af forældrene ved simpelt flertal. Det sker når Budget 2019 er vedtaget i Svendborg Byråd. Så er forældrenes pris for frokostordning kendt, inden et eventuelt fravalg.

Tilbagemelding fra alle dagtilbud sendes til bu@svendborg.dk, hvorfra der modtages kvitteringsskrivelse. 
Svarfrist er 23. november 2018.


Oversigt med fravalg for årene 2019 og 2020 vil blive offentliggjort her, senest 27. november 2018.

Siden er sidst ajourført 11. september 2018.