Feriesamling i Sundbyøster 2020

I Sundbyøster holder vi feriesamling uge 29 og 30 samt i dagene mellem jul og nytår. Det eller de børnehuse, hvor der vil være feriesamling, besluttes ud fra forældrenes behov. Sted vil blive meldt ud i god tid.
Grundlovsdag og juleaftensdag holdes lukket, jvf. Vejledning til Dagtilbudsloven, Kapitel 9.3.3.
Ændringer kan forekomme.

 

 

Vinterferie

Uge 7

 

Tre dage før påske

6., 7., 8. april

Grundlovsdag

5. juni *

Sommer

Uge 29

Sommer

Uge 30

Efterårsferie

Uge 42

Jul

24. december *

Jul - Nytår

Uge 52

4-Kløveren

Feriesamling i et

eller to af

Sundbyøsters børnehuse

Feriesamling i et eller to

af Sundbyøsters børnehuse

Lukket

Feriesamling i et eller to

af Sundbyøsters børnehuse

Feriesamling i et eller to

af Sundbyøsters børnehuse

Lukket

Tilbud om feriesamling i
et børnehus i

Sundbyøster.

Børnely
Humlebien
Kobberbækken

Paraplyen

Poppellunden

* I henhold til Dagtilbudsloven er kommunerne ikke forpligtet til at stille alternativ plads til rådighed.