Feriesamling i Øbakkerne 2020

Børnehusene i Øbakkerne holder feriesamling - med samling i to børnehuse (fortrinsvis et børnehus på hver sin side af Svendborgsundbroen). 

Samlingsdagene er

Feriesamlingssted besluttes af ledelsen ud fra pædagogiske overvejelse ud fra de aktuelt tilmeldte børn og meldes ud senest 3 uger før feriesamlingen.

Grundlovsdag og juleaftensdag holdes lukket, jvf. Vejledning til Dagtilbudsloven, Kapitel 9.3.3.  
Ændringer kan forekomme. Se brev fra forældrebestyrelsen.

 

Uge 7

Påskeferie

6.-7. og 8. april

Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
22. maj

Grundlovsdag

5. juni *

Sommer

Uge 29

Sommer

Uge 30

Jul

24. december *

Jul - Nytår

Uge 52

Kirkeby Børnehus Ingen feriesamling Ingen feriesamling

Tilbud om feriesamling
i to
af børnehusene 
​i Øbakkerne.

.

Hvis ingen tilmeldinger
holdes lukket.

Lukket

Tilbud om feriesamling
i to af børnehusene i Øbakkerne

Lukket

Tilbud om feriesamling
i to
af børnehusene
i Øbakkerne.

.

Hvis ingen tilmeldinger
holdes lukket.

Lundby Børnehave Ingen feriesamling Ingen feriesamling
Ollerup Børnehus Ingen feriesamling Ingen feriesamling
Solsikken Ingen feriesamling Ingen feriesamling
Stenstrup Børnehus Ingen feriesamling Ingen feriesamling
Sundhøj Børnehus Ingen feriesamling Ingen feriesamling

Vester Skerninge Børnehus

Ingen feriesamling Ingen feriesamling

* I henhold til Dagtilbudsloven er kommunerne ikke forpligtet til at stille alternativ plads til rådighed.