Feriesamling i Øbakkerne 2019
 

Børnehusene i Øbakkerne holder feriesamling - med samling i to børnehuse (et på Tåsinge og et i det tidligere område Egebjerg) - fredag efter Kristi Himmelfartsdag, i uge 29 og 30 samt i dagene mellem jul og nytår. Feriesamlingssted besluttes af ledelsen ud fra pædagogiske overvejelse ud fra de aktuelt tilmeldte børn og meldes ud senest 3 uger før feriesamlingen.
Grundlovsdag og juleaftensdag holdes lukket, jvf. Vejledning til Dagtilbudsloven, Kapitel 9.3.3. I år er de to dage dog i weekender. 
Ændringer kan forekomme. Se brev fra forældrebestyrelsen.

 

Uge 7

Påskeferie

15.-16. og 17 april

Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
31. maj

Grundlovsdag

5. juni *

Sommer

Uge 29

Sommer

Uge 30

Jul

24. december *

Jul - Nytår

Uge 52

Kirkeby Børnehus Ingen feriesamling Ingen feriesamling

Tilbud om feriesamling
i to
af børnehusene 
​i Øbakkerne.

.

Hvis ingen tilmeldinger
holdes lukket.

Lukket

Tilbud om feriesamling
i to af børnehusene i Øbakkerne

Lukket

Tilbud om feriesamling
i to
af børnehusene
i Øbakkerne.

.

Hvis ingen tilmeldinger
holdes lukket.

Lundby Børnehave Ingen feriesamling Ingen feriesamling
Ollerup Børnehus Ingen feriesamling Ingen feriesamling
Solsikken Ingen feriesamling Ingen feriesamling
Stenstrup Børnehus Ingen feriesamling Ingen feriesamling
Sundhøj Børnehus Ingen feriesamling Ingen feriesamling

Vester Skerninge Børnehus

Ingen feriesamling Ingen feriesamling

* I henhold til Dagtilbudsloven er kommunerne ikke forpligtet til at stille alternativ plads til rådighed.