Ajourføring af tegningsmateriale - Byggeteknisk gennemgang af børnehuse i Svendborg Kommune

 

Alle børnehuse i Svendborg Kommune skal have ajourført gældende tegningsmateriale. Det indebærer en byggeteknisk gennemgang af hvert enkelt børnehus.

Formålet er hovedsageligt at opnå, at alle børnehuse bliver anvendt på den måde, som bygningerne og deres rum er godkendt til, blandt andet i forhold til plads og sikkerhed. Der er således ikke tale om en egentlig renovering af bygninger, men om en tilpasning af bygningerne anvendelse.

 

Gennemgangen af børnehuse sker med udgangspunkt i eksisterende tegninger og gældende tilladelser, samt på baggrund af en vurdering af blandt andet følgende elementer:

 

 

En byggetekniker fra Center for Ejendomme og Teknisk Service (kommunens ejendomscenter) står for den tekniske gennemgang i dialog med repræsentanter fra Børn og Unge.

 

Når gennemgangen af de enkelte børnehuse - og eventuelt afledt bygningsmæssige udførelser - er afsluttet, vil eksisterende tegningsmateriale blive ajourført. Det ny tegningsmateriale beskriver de enkelte rums funktion og rummelighed samt børnehusets kapacitet.

 

Det er desværre endnu ikke muligt at sige, hvornår de enkelte børnehuse vil blive gennemgået. Dagtilbudsleder og pædagogisk teamleder orienteres, så snart ajourføring af tegningsmateraile starter for det enkelte børnehus.
 

Nedenfor ses status for de børnehuse, hvor arbejdet er i gang eller allerede afsluttet:

 

Børnebyøster Humlebien
  Kobberbækken
Egebjerg

Kirkeby Børnehus

 

Stenstrup Børnehus

Sundet 4-Kløveren
  Børnely
 

Sundhøj Børnehus

Vesterlunden Kildebækken
  Skovlinden
Østerdalen Hesselager Børnehus
  Skårup Børnehus