Udvalget for Børn og Unge - Beslutningsgrundlag 2017
 

www.svendborg.dk kan du se dagsordener og referater fra Byrådet og stående udvalg m.fl. Nedenfor ses dagsordenspunkter og beslutningsgrundlag, der vedrører Dagtilbudsområdet. Et klik på dato for mødet og du kommer direkte til referat og bilag på www.svendborg.dk.

 

Link til referat fra møde:   Dagsordensnr. og overskrift
9. januar 2017  

2. Udmøntning af bygningsvedligehold på børn- og ungeområdet i 2017

4. Justering af visitationskriterier på dagtilbudsområdet

5. Etablering af garantipladser på 0-2 års området i Svendborg by

6. Børnebyøster Humlebien - tegningsmateriale og fastsættelse af kapacitet

 

30. januar 2017  

12. Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet 2016

 

6. marts 2017

 

2. Budgetprocedure - Udvalget for Børn og Unge

6. Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud - slutorientering

7. Justering af visitationskriterier på dagtilbudsområdet

8. Status og handlemuligheder vedrørende kapacitet på 0-2 års området i Svendborg by

 

3. april 2017

 

2. Årsberetning 2016 - Udvalget for Børn og Unge

3. Budget 2018 - Indsatser og temaer i Udvalget for Børn og Unge

4. Regnskaber for de selvejende dagtilbud

11. Tilsyn i kommunale og selvejende dagtilbud

 

8. maj 2017

 

2. Ansættelse af flygtningepraktikanter

3. Budget 2018 - indsatser og temaer

4. Budgetkontrol pr. 31. marts 2017 - Udvalget for Børn og Unge

11. Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet 1. kvartal 2017

12. Børnetalsprognose og kapacitet 2017 - 2021

13. Opfølgning på visitationskriterier på dagtilbudsområdet

 

6. juni 2017

 

2. Forslag til Kommuneplan 2017-2029

3. Budget 2018 - Indsatser og temaer i Udvalget for Børn og Unge

4. Omlægning af kommunale køkkener til lokal økologi

11. Partnerskabsaftaler pr. 1. juli 2017 med de fire selvejende dagtilbud

12. Private dagtilbud - godkendelse af vedtægter

13. Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser - handlemuligheder i 2017

14. Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser - handlemuligheder på lang sigt

15. Etablering af 0-2 års pladser i Østerdalen Hesselager Børnehus og Østerdalen Oure

Børnehus

 

7. august 2017

 

2. Arealeffektivisering 2017 - Vestermarkskolen

3. Arealeffektivisering 2017 - Tåsingeskolen, afd. Lundby

4. Arealeffektivisering 2017 - Tåsingeskolen, afd. Sundhøj

6. Budget 2018 - Indsatser og temaer i Udvalget for Børn og Unge

12. Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser - anlægsudvidelsestemaer til budget 2018

13. Etablering af 0-2 års pladser i Østerdalen Hesselager Børnehus og Østerdalen Oure

Børnehus

14. Dagtilbudslovens rammer for privat pasning

15. Politisk aftale om stærke dagtilbud - juni 2017

 

4. september 2017

 

2. Budgetkontrol for Udvalget for Børn og Unge pr. 30. juni 2017

3. Takstoversigt 2018 - Udvalget for Børn og Unge

4. Arealeffektivisering 2017 - Vestermarkskolen

5. Arealeffektivisering 2017 - Tåsingeskolen, afd. Lundby

6. Arealeffektivisering 2017 - Tåsingeskolen, afd. Sundhøj

12. Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet januar - juli 2017

 

2. oktober 2017  

4. Forslag fra Enhedslisten vedrørende Affaldssortering i kommunale institutioner

 

6. november 2017

 

2. Budgetkontrol for Børn og Unge pr. 30. september 2017

3. Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet januar -

september 2017

 

27. november 2017

 

5. Budget 2018 - Besparelser - Udvalget for Børn og Unge

6. Budget 2018 - Service og Økonomi - Udvalget for Børn og Unge

9. Dagplejen som en attraktiv arbejdsplads

10. Afrapportering af tilsyn med private dagtilbud i 2017

11. Afrapportering af pædagogisk og fagligt tilsyn med kommunale og selvejende dagtilbud

13. Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

 

Spørgsmål til beslutningsgrundlag kan rettes til ann-dorthe.thomsen@svendborg.dk

Siden er sidst ajourført 19. februar 20178