Udvalget for Børn og Unge - Beslutningsgrundlag 2017

Mødedato   Dagsordensnr. og overskrift
9. januar 2017  

2. Udmøntning af bygningsvedligehold på børn- og ungeområdet i 2017

4. Justering af visitationskriterier på dagtilbudsområdet

5. Etablering af garantipladser på 0-2 års området i Svendborg by

6. Børnebyøster Humlebien - tegningsmateriale og fastsættelse af kapacitet

 

30. januar 2017  

12. Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet 2016

 

6. marts 2017

 

2. Budgetprocedure - Udvalget for Børn og Unge

6. Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud - slutorientering

7. Justering af visitationskriterier på dagtilbudsområdet

8. Status og handlemuligheder vedrørende kapacitet på 0-2 års området i Svendborg by

 

3. april 2017

 

2. Årsberetning 2016 - Udvalget for Børn og Unge

3. Budget 2018 - Indsatser og temaer i Udvalget for Børn og Unge

4. Regnskaber for de selvejende dagtilbud

11. Tilsyn i kommunale og selvejende dagtilbud

 

8. maj 2017

 

2. Ansættelse af flygtningepraktikanter

3. Budget 2018 - indsatser og temaer

4. Budgetkontrol pr. 31. marts 2017 - Udvalget for Børn og Unge

11. Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet 1. kvartal 2017

12. Børnetalsprognose og kapacitet 2017 - 2021

13. Opfølgning på visitationskriterier på dagtilbudsområdet

 

6. juni 2017

 

2. Forslag til Kommuneplan 2017-2029

3. Budget 2018 - Indsatser og temaer i Udvalget for Børn og Unge

4. Omlægning af kommunale køkkener til lokal økologi

11. Partnerskabsaftaler pr. 1. juli 2017 med de fire selvejende dagtilbud

12. Private dagtilbud - godkendelse af vedtægter

13. Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser - handlemuligheder i 2017

14. Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser - handlemuligheder på lang sigt

15. Etablering af 0-2 års pladser i Østerdalen Hesselager Børnehus og Østerdalen Oure

Børnehus

 

7. august 2017

 

2. Arealeffektivisering 2017 - Vestermarkskolen

3. Arealeffektivisering 2017 - Tåsingeskolen, afd. Lundby

4. Arealeffektivisering 2017 - Tåsingeskolen, afd. Sundhøj

6. Budget 2018 - Indsatser og temaer i Udvalget for Børn og Unge

12. Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser - anlægsudvidelsestemaer til budget 2018

13. Etablering af 0-2 års pladser i Østerdalen Hesselager Børnehus og Østerdalen Oure

Børnehus

14. Dagtilbudslovens rammer for privat pasning

15. Politisk aftale om stærke dagtilbud - juni 2017

 

4. september 2017

 

2. Budgetkontrol for Udvalget for Børn og Unge pr. 30. juni 2017

3. Takstoversigt 2018 - Udvalget for Børn og Unge

4. Arealeffektivisering 2017 - Vestermarkskolen

5. Arealeffektivisering 2017 - Tåsingeskolen, afd. Lundby

6. Arealeffektivisering 2017 - Tåsingeskolen, afd. Sundhøj

12. Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet januar - juli 2017

 

2. oktober 2017  

4. Forslag fra Enhedslisten vedrørende Affaldssortering i kommunale institutioner

 

6. november 2017

 

2. Budgetkontrol for Børn og Unge pr. 30. september 2017

3. Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet januar -

september 2017

 

27. november 2017

 

5. Budget 2018 - Besparelser - Udvalget for Børn og Unge

6. Budget 2018 - Service og Økonomi - Udvalget for Børn og Unge

9. Dagplejen som en attraktiv arbejdsplads

10. Afrapportering af tilsyn med private dagtilbud i 2017

11. Afrapportering af pædagogisk og fagligt tilsyn med kommunale og selvejende dagtilbud

13. Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

 

Link til referater på hjemmesiden

Siden er sidst ajourført 19. februar 20178