Udvalget for Børn og Unge - Beslutningsgrundlag 2014

Måned / År

 Beslutningsgrundlag 2014

16. januar

 • Punkt til behandling fra Arne Ebsen (T) om indstilling af pasningstilbud i Filippahuset

 • Sammenlægning af Vester Skerninge Børnehus/Egebjerg, afdeling Mariehønen og afdeling Filippahuset

 • Tilpasning af fysiske rammer på dagtilbudsområdet - Fase 2

 • Dialogmøder 2014 på Skole- og Dagtilbudsområdet

11. februar

 • Tilpasning af fysiske rammer på dagtilbudsområdet - Fase 2

 • Sammenlægning af Vester Skerninge Børnehus/Egebjerg, afdeling Mariehønen og afdeling Filippahuset

 • Dialogmøder 2014 Skole- og Dagtilbudsområdet

11. marts

 • Udvidelse af Gudme Børnehave/Østerdalen - Programoplæg
 • Udvidelse af Kirkeby Børnehus/Egebjerg - Byggeprogram samt ansøgning om frigivelse  af rådighedsbeløb 2014
 • Egebjerg Børnehave - ansøgning om privat dagtilbud i tilknytning til Egebjerg Friskole
 • Garantiaftale til mindre børnehuse på dagtilbudsområdet
 • Trivsel og arbejdsglæde i kommunale dagtilbud

8. april

 • Vision for læring og dannelse - For de 0-18 årige i Svendborg Kommune
 • Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013
 • Udvidelse af Skovlinden/Vesterlunden
 • Selvejende dagtilbud - godkendelse af vedtægter
 • Private dagtilbud - vedtægter
 • Revidering af godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud
 • Privat pasning med offentligt tilskud - godkendelse og tilsyn

6. maj

 • 2. Revurdering af anlægsbehov ud fra seneste børnetal
 • 9. Regnskaberne for 2013 for de selvejende dagtilbud
 • 10. Dagplejeområdets kompetenceudvikling
 • 11. Forældrebestyrelsen i Børnebyøsters beslutning om nyt navn til Ungernes Hus og Pyramiden
 • 12. Produktionskøkken Gudme Børnehus/Østerdalen

3. juni

 • 3. Svendborgprojektet - aktive børn i dagtilbud
 • 6. Budget 2015 - temaer for Børn og Unge
 • 7. Udvidelse af Østerdalen, Gudme Børnehave
 • 8. Udvidelse af Sundet 4-Kløveren
 • 9. Ajourføring af tegningsmateriale i de kommunale og selvejende dagtilbud
 • 10. Selvejende dagtilbud - godkendelse af vedtægter for Mariasøstrenes Børnehus og Rantzausminde Børnehave
 • 11. Partnerskabsaftaler pr. 1.7.2014 med de fire selvejende dagtilbud
 • 12. Evaluering af skoler og dagtilbuds anvendelse af busser udenfor myldretid

Juli

 Sommerferie (ingen møder)

12. august

 • 6. Dagtilbudslovens rammer for privat børnepasning

 • 7. Ændringsforslag til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med privat pasningsordning

 • 8. Den Kommunale Dagpleje

2. september

 • 2. Den gode historie - Flerfamiliegrupper
 • 4. Budgetkontrol pr. 30. juni 2014 for Udvalget for Børn og Unge
 • 5. Budget 2015 - Takstoversigt - Udvalget for Børn og Unge
 • 6. Privat leverandør af dagtilbud Børnehuset Trip Trap Træsko - Virksomhedsoverdragelse
 • 7. Statistik for antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet

7. oktober

 • 5. Orientering om politisk tema: Tidlig indsats
 • 6. Status for arbejdsgruppe vedrørende styrkelse og synliggørelse af dagplejen

 • 7. Nyt børnehus v. Børnebyøster / Humlebien- Byggeprogram og ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb 2014 samt beslutning om bæredygtigt byggeri

 • 8. Indeklima som indsatsområde i dagtilbud 2014

11. november

 • 4. Budgetkontrol pr. 30. september 2014 for Børn og Unge

2. december

 • 2. Den gode historie - Et tværfagligt samarbejde
 • 3. Garantitildeling til dagtilbud med mindre børnehuse - budget 2015
 • 4. Private dagtilbud - godkendelse af vedtægter
 • 5. Tilskud til pasning af egne børn (dagtilbudsloven § 86)

Sidst ajourført 8. december 2014

Link til referater på hjemmesiden