Måned/År

2011

Januar

Ingen sager fra dagtilbudsafdelingen

Februar

Ingen sager fra dagtilbudsafdelingen

9. marts

 • Frigivelse af rådighedsbeløb til indsatsområder i dagtilbud
 • Frigivelse af pulje til renovering/vedligeholdelse af dagtilbud 2011
 • Frigivelse af rådighedsbeløb til gæstedagplejehus
 • Frigivelse af rådighedsbeløb til køkkenfaciliteter i dagtilbud
 • Frigivelse af rådighedsbeløb på til sikkerhedsmæssige tiltag
 • Frigivelse af rådighedsbeløb til pavilloner
 • Revidering af godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud som daginstitution

15. marts
 • Revidering af godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud som daginstitution

6. april

 • Status på dagtilbudsområdet
 • Driftsoverenskomster med selvejende dagtilbud – opsigelse
 • Fleksibel frokostordning - køkkenfaciliteter i dagtilbud
 • Frigivelse af rådighedsbeløb til køkkenfaciliteter i dagtilbud
 • Orientering om vedligeholdelsesplan for dagtilbud i Svendborg Kommune

4. maj

 • Organisering af ressourcepædagogerne i dagtilbud pr. 1. august 2011
 • Ny ressourcetildeling dagtilbud

1. juni

 • Ressourcetildeling dagtilbud (0-6 år)
 • Stillingtagen til decentralisering af ressourcepædagoger efter høringsperioden
 • Tved Børnehave – ansøgning som privat dagtilbud
 • Etablering af vuggestuepladser pr. 15. august 2011

Juli

Ingen møder

August

Ingen sager fra dagtilbudsafdelingen

7. september

 • Sprogvurderinger af treårige i dagtilbud i Svendborg Kommune
 • Kilen Børnehave
 • Tilpasning af de fysiske rammer for dagtilbud

5. oktober

 • Flytning af specialbørnehaven Jægermarken til Byhaven

2. november

 • Ovinehøj – ansøgning om ændring fra selvejende dagtilbud til privat leverandør af dagtilbud

7. december

 • Dialogmøder på skole- og dagtilbudsområdet i kalenderåret 2012
 • Lovgrundlag for godkendelse af Ovinehøj som privat dagtilbud
 • Til orientering Egebjerg Børnehus – konkurs
 • Frigivelse af rådighedsbeløb
 • Lovpligtige anmeldt tilsyn på private dagtilbud 2011
 • Børnebiksen – ansøgning om ændring fra selvejende dagtilbud med driftsoverenskomst til selvejende dagtilbud med privat drift
 • Ansøgning om etablering af selvejende eller privat dagtilbud i GL. Nyby
 • Etablering af særligt dagtilbud under Byhaven
 • Orientering om ændret anvendelse af børnehuse i Østerdalen
 • Indførelse af ny obligatorisk ferieorganisering for dagplejerne, forældretilbagebetaling samt tilpasning af serviceniveau.
 • Tilpasning af de fysiske rammer for dagtilbud

 

Briejb/14-4723