Børne- og Ungeudvalget - Beslutningsgrundlag 2019

Link til referat fra møde:   Dagsordensnr. og overskrift
16-01-2019  

6. Ny budgetmodel på dagtilbudsområdet

 

06-02-2019  

2. Budgetprocedure 2020 - Børne- og Ungeudvalget

7. Affaldssortering i kommunale dagtilbud og skoler

8. Ansøgning om dispensation for regler om bedre fordeling i dagtilbud

9. Fastsættelse af driftsgaranti for private dagtilbud

10. Status på realisering af ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

11. Orientering om bygningsvedligehold på børne- og ungeområdet i 2019

 

06-03-2019

 

2. Budgetprocedure 2020 - Børne- og Ungeudvalget

3. Ansøgning om dispensation for regler vedrørende fordeling i dagtilbud

4. Henvendelse fra KL om kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet

5. ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering

 

03-04-2019

 

2. Fagudvalgets årsberetning 2018 - Børne- og Ungeudvalget

3. Budget 2020 - Børne-og Ungeudvalget

4. Udmøntning af negativ pulje under Børne- og Ungeudvalget

5. Ny budgetmodel på dagtilbudsområdet fra 1. januar 2020

6. Rammemæssige udfordringer på dagtilbudsområdet i budget 2019

7. Fastsættelse af driftsgaranti for private dagtilbud - efter høringsperiode

8. Regnskaber for de selvejende dagtilbud 2018

9. Status vedrørende ny styrket pædagogisk læreplan på dagtilbudsområdet

10. Ansøgning til lånepulje vedr. bedre fordeling i dagtilbud

11. ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering - efter høring

 

08-05-2019

 

2. Status på økologi i køkkener indenfor Børne- og Ungeudvalgets område

5. Nye navne for 3 dagtilbudsområder efter ændring af ledelsesstrukturen

10. Budget 2020 - Børne- og Ungeudvalget

11. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Børne- og Ungeudvalget

12. Frigivelse af rådighedsbeløb til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

13. Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023

 

12-06-2019

 

2. Orientering om Aula til dagtilbud og skole

3. Budget 2020 - Børne- og Ungeudvalget

11. Ny budgetmodel på dagtilbudsområdet fra 1. januar 2020 - efter høring

12. Frivillig tidlig børnehavestart

13. Obligatorisk læringstilbud til 1 årige fra udsatte boligområder

14. Fyrtårnet Børnegården Byparken - økonomisk handleplan

 

14-08-2019

 

2. Budget 2020 - Børne- og Ungeudvalget

7. Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune

 

04-09-2019

 

3. Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 - Børne- og Ungeudvalget

4. Takstoversigt 2020 - Børne- og Ungeudvalget

12. Ansøgning om dispensation fra regel om bedre fordeling i dagtilbud

13. Etablering af en ekstra 0-2 års plads i det private dagtilbud Tved Børnehus

 

09-10-2019  

4. ForårsSFO - Status på det forberedende arbejde

5. Fyrtårnet Børnegården Byparken - Økonomiske handleplan

6. Politisk mødekalender 2020

 

13-11-2019  

4. Takstoversigt 2020 - Børne og Ungeudvalget

5. Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2020 på Børne- og Ungeudvalgets område

10. Status vedrørende ny styrket pædagogisk læreplan på dagtilbudsområdet

 

04-12-2019  

2. Budget 2020 - Service og Økonomi for Børne- og Ungeudvalget

7. Status på økologi i skoler, dagtilbud og på familieområdet

11. Fyrtårnet Børnegården Byparken - Ny økonomisk handleplan

12. Puljeansøgning Barnets første 1000 dage - forebyggende hjemmebesøg

13. Afrapportering af tilsyn i kommunale og selvejende dagtilbud 2019

14. Afrapportering af tilsyn i private dagtilbud 2019

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

www.svendborg.dk kan du se dagsordener og referater fra Byrådet og stående udvalg m.fl. Nedenfor ses dagsordenspunkter og beslutningsgrundlag, der vedrører Dagtilbudsområdet. Et klik på dato for mødet og du kommer direkte til referat og bilag på www.svendborg.dk.

 

Spørgsmål til beslutningsgrundlag kan rettes til bu@svendborg.dk

Siden er sidst ajourført 04. januar 2019.