Om Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud

For at motivere til endnu mere fysisk aktivitet i dagtilbuddene har Svendborg Kommune igangsat Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud, der skal sætte endnu mere fokus på fysisk aktivitet, leg, bevægelse og motorisk udvikling hos børnene i kommunale og selvejende dagtilbud.

Projektet er en udløber af Danmarks største idrætsskoleprojekt, Svendborgprojektet, hvor alle børn i 0.-6. klasse i kommunale skoler har seks lektioners idræt om ugen. Forskning i Svendborgprojektet har vist, at de ekstra lektioners idræt har markante og positive effekter på børnenes motorik og sundhed. Ved at igangsætte Aktive børn i dagtilbud, vil vi på samme måde styrke indsatsen og fremme de 0-5 årige børns fysiske og motoriske udvikling.

Forskerne ved dog meget lidt om betydningen af motoriske færdigheder for børn under seks år. For at kunne evaluere effekten af indsatsen og betydningen af motoriske færdigheder vil Syddansk Universitet følge projektet og alle børnehavebørnene i tre år. Forskningen vil undersøge effekten af de nye tiltag og sammenhængene mellem motoriske færdigheder og en række faktorer som trivsel, overvægt, lidelser i muskler og led, sproglig udvikling og kognitive evner (relateret til indlæring).

Aktive børn i dagtilbud består altså både af igangsættelsen af nye tiltag indenfor motorik og bevægelse og forskning. Selvom forskerne kun har mulighed for at følge de 3-5 årige børn, er det vigtigt at bemærke, at alle kommunale og selvejende dagtilbud på sigt bliver en del af projektet. Når et børnehus eller en dagpleje har gennemført projektets kompetenceudvikling og iværksat tiltagene i konceptet får de titel af GazelleBørnehus eller GazelleDagplejer.
Du kan læse mere om, hvad det vil sige i konceptet her på siden. Se også www.svendborgprojektet.dk