Særligt om børneforsikring 

Forsikring af børn i skoler og daginstitutioner er et forældreansvar.

Årsagen hertil er, at disse forsikringer er i strid med gældende lovgivning. Denne forsikringstype favoriserer således én gruppe borgere på bekostning af andre, og det er som bekendt ulovligt.

Dette betyder, at der ikke er kommunal dækning for de skader, børnene eventuelt pådrager sig, mens de er i vores varetægt. Langt de fleste skader er tandskader, der selvfølgelig stadig vil være omfattet af den kommunale tandpleje, men kun til børnene er 18 år. Øvrige skader som fx brilleskader eller skader af fysisk og psykisk karakter vil ikke være dækket af en kommunal ulykkesforsikring. Undtaget er dog skader, hvor kommunen direkte kan drages til ansvar for skaden. Disse skader vil være dækket af Svendborg Kommunes ansvarsforsikring.

Forældrene opfordres derfor til at tegne en privat heltids ulykkesforsikring for deres børn. 

Det skal for god ordens skyld pointeres, at den enkelte institution/skole naturligvis heller ikke må tegne en ulykkesforsikring på egen hånd!

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte forsikringskontoret i Svendborg Kommune.

 

Venlig hilsen
Rene Sundstrøm
Forsikring & Risikostyring