Respekt for mennesker i almindelighed

Respekt er at man behandler andre mennesker som man selv ønsker at bliver behandlet. Dette er ensbetydenden med at vi tager andre børn og voksnes følelser, meninger, behov og ønsker alvorligt.

At omgås med respekt er en erkendelse samt accept af, at andre kan have andre normer, værdier og holdninger end en selv. Det er at møde menneskermed åbent sind, at være lydhør og ærlig, at man er i stand til at sætte sig i andres sted og tage grænser og valg alvorligt. Det at omgås hinanden med respekt, giver plads til mange forskelige personligheder.

Ansvar for hinanden, børn, forældre og huset

Ansvar: at være ansvarlig for sine handlinger.

Ansvar kan opdeles i personligt og socialt ansvar.

Personligt ansvar nødvendiggør at den enkelte har en ret og en forpligtigelse til selv at tage vare på og bestemme over sit eget liv. Dette indebærer at man er i stand til at afgrænse sig og vise sin personlighed ofrforetage nogle valg, som man nødvendigvis må tage konsekvensen af.

Socialt ansvar handler om at drage omsorg forog passe på andre og andet. Det nødvendiggør hensyntagen og samarbejde og fordrer medbestemmelse.

Det er et fælles ansvar mellem forældre og pædagoger at børnene trives og får en god start på livet i institutionen.

Hvordan dette ansvar forvaltes afghænger af samværskulturen og de leveregler vi har. F.eks. skal børnene i samværet med andre have de bedste muligheder for at socialicere sig, så de i deres hverdag lærer sig ansvarsbevidsthed overfor hinanden og deres omgivelser.

Vi er som pædagoger bevidste om at vi er modeller for børnene, blandt andet ved at vi tager stilling, er med -og modspillere, siger til og fra samt holder hvad vi lover og averholder aftaler.

Nærvær

Nærvær - at være nær

For at være nærværende er det vigtigt at alle er til stede såvel fysisk som psykisk og har en erkendelse af hvordan vi hver især har det her og nu. Det er vigtigt at vi ser hinandens signaler og behov og handler derpå og at vi er nærværende med hele vores personlighed.

I barnets erobring af verden er det vigtigt at det møder nærværende voksne som kan støtte det, ved at være inspirerende, vejledende og være sikkerhedsnet.

Nærvær er at have en fornemmelse for, hvordan man som voksen skal være deltager i børnenes leg/aktiviteter/gøremål, og hvornår det er bedst at lade dem være i fred, og eventuelt være iagttager.

At være nærværende er at opbygge et tæt følelsesmæssigt forhold, hvor nærhed i form af rummelighed, kærtegn, knus og kram er vigtige elementer.

Troværdighed

Troværdighed er at være værdig til at blive troet, at sige til og fra, at sige hvadman mener, tænker og tror og at man er åben, ærlig og ægte.

For at være troværdig i sin dagligdag må man kunne stå inde for sin gøren og laden, bådee i tale og handling.

Troværdigheden medfører, at man kan føle tryghed og tillid, hvilket er en god platform for et samarbejde imellem alle parter.

 

At være en glad institution

En glad institution er en institution hvis værdigrundlag bygger på glæde, livsmod og optimisme. Et sted hvor samværet foregår i en positiv atmosfære, og hvor humor og lune giver rum for varme og accept.

Når vi har det rart med hinandens selskab, og vi tør at være os selv, giver det en åben og ærlig kommunikation, der bringer voksne og børn styrke og selvværd.

Levereglerne er fundamentet for vores pædagogiske arbejde og samærskultur.