Et selvhjulpen barn

=

En glad og rask pædagog

 

Udarbejdet til forældrene i Lundby børnehave af fysioterapeut studerende; Maja Lanng Kuhlmann, Amanda Rowland og Anita Block Jacobsen, 2015

 

I arbejdet med børn oplever pædagoger og medhjælpere ofte løft og andre uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, som kan belaste deres helbred.  Ifølge arbejdstilsynet skal uhensigtsmæssige arbejdsstillinger såsom løft, siddende eller stående med foroverbøjet ryg og nakke, samt knæliggende i længere tid af gangen, undgås. (Arbejdstilsynet) Sådanne situationer vil ikke helt kunne undgås, når man arbejder med børn, men de kan begrænses, og der kan findes alternativer.  En af måderne hvorpå, det kan begrænses, er, at børnene bliver så selvhjulpne og selvstændige som muligt. Samtidig styrkes børnenes motoriske udvikling. (Arbejdsmiljøweb 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergonomipyramiden fungerer ligesom “Madpyramiden”, hvor man skal have mest af det i bunden og mindst af det i toppen. Den viser, at pædagogerne først og fremmest skal lade børnene bruge deres egne ressourcer, før de løfter og hjælper. Jo flere ressourcer børnene har, desto mindre bliver pædagogernes arbejdsbelastning, og på den måde kan de nemmere undgå gener og smerter. (Arbejdsmiljøweb 1)

 

Et af de områder, hvor pædagogerne også kan skånes, er, hvis børnenes tøj er praktisk dvs. ikke for stramtsiddende tøj, få knapper m.m. Når pædagogerne skal trække 37 par stramme ærmer op, binde 37 par snørebånd og åbne/lukke mange knapper i løbet af en dag, kan det være hårdt for og slider på pædagogernes fingre, og samtidig foregår det oftest i dårlige arbejdsstillinger. Desuden vil praktisk tøj også kunne gøre børnene mere selvstændige og kunne give dem succesoplevelser, når de oplever, at de selv kan klare opgaven. (Vordingborg)

 

Pædagogerne arbejder med mange børn i løbet af dagen. Når flere børn skal hjælpes, bliver selv små “uskyldige” opgaver gentaget mange gange i løbet af en arbejdsdag. Det kan overbelaste pædagogernes kroppe, da de dermed risikerer at arbejde i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger flere gange om dagen og i lang tid af gangen. (Børn og unge) I værste fald kan det føre til gener og smerter, og det kan påvirke pædagogernes helbred.

 

En glad pædagog er en pædagog uden gener og smerter :)

 

Her kommer nogle gode råd til, hvad du og dit barn kan gøre for at lette pædagogernes arbejde og hjælpe til at undgå uhensigtsmæssige arbejdsstillinger:

Referencer

Arbejdsmiljøweb 1: http://www.arbejdsmiljoweb.dk/krop-og-sundhed/ergonomi_paa_din_arbejdsplads/paedagogisk_arbejde/god_arbejdsteknik/pyramide

Arbejdsmiljøweb 2: http://www.arbejdsmiljoweb.dk/krop-og-sundhed/ergonomi_paa_din_arbejdsplads/paedagogisk_arbejde/paedagogik

Arbejdstilsynet: http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/V/4-05-3-Vurdering-af-arbejdsstillinger.aspx

Børn og unge: http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/D2A203972953C76CC12576E900425F11?opendocument

Vordingborg:http://www.vordingborg.dk/Everest/Publications/Afdelinger/Daginstitutioner/Dagplejen/Pædagogisk%20udvikling/20140227151331/CurrentVersion/Folder%20om%20ergonomi%20og%20pædagogik%20i%20Dagplejen.pdf